UD

Konkurs plastyczny dla dzieci: Gdy dorosnę zostanę…

Konkurs plastyczny dla dzieci: Gdy dorosnę zostanę...
Kim chciałabyś/chciałbyś zostać w przyszłości? Występującą na największych scenach świata wokalistką? Niosącą pomoc wszystkim potrzebującym lekarką? Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla? A może najsłynniejszym tenisistą wszech czasów? Puść wodze fantazji, poszybuj myślami wysoko, wysoko, wyobraź sobie wymarzoną ścieżkę kariery lub cel, którego osiągnięcie przyniosłoby Ci najwięcej frajdy i satysfakcji. Masz już pomysł? Teraz złap za kredki lub farby i przenieś swoje marzenie na kartkę papieru. Zgłoś swoją pracę do konkursu plastycznego „Gdy dorosnę zostanę…”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu i wygraj wspaniałe nagrody. Regulamin i kartę zgłoszeniową tej kreatywnej zabawy znajdziesz na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl Dodatkowo – najlepsze prace zostaną powiększone, zaaranżowane graficznie i będą prezentowane w formie wystawy w Zagłębiowskiej Mediatece przez całe wakacje 2023. Zatem jest o co walczyć!

Regulamin konkursu plastycznego
„Gdy dorosnę zostanę…”

Tytuł konkursu: „Gdy dorosnę zostanę…”
Forma pracy: płaska w formacie A3

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu pt. „Gdy dorosnę zostanę…” może być każde dziecko w wieku 6-12 lat.
2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
4. Konkurs rozpoczyna się 15 maja 2023 r., a kończy 15 czerwca 2023 r.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:
1. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.
2. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.
3. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
4. Twórcze spędzanie czasu wolnego.

Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-12 lat:
Grupa 6-9 lat
Grupa 10-12 lat
2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu wizerunku wymarzonego, wykonywanego w przyszłości zawodu (np. lekarka/lekarz, aktorka/aktor, tenisistka/tenisista itp.) lub upragnionego celu do osiągnięcia (zdobycie Mount Everestu, lot w kosmos itp.).
5. Technika wykonania: dowolna (różne techniki plastyczne), format pracy: A3.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niezwiązanych z tematem.
7. Prace można:

  • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, Dział Instruktażu i Promocji z dopiskiem „Gdy dorosnę zostanę…” do dnia 15 czerwca 2023 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego);
  • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Instruktażu i Promocji – poziom II) lub do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu w godzinach ich otwarcia 15 czerwca 2023 r.

8. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
9. Karty zgłoszeń są dostępne we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu lub do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych, za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
3. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę i samodzielność wykonania pracy.
4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
5. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
6. Najciekawsze prace zostaną plastycznie zaaranżowane przez plastyków MBP i pokazane podczas pokonkursowej wystawy, prezentowanej przez całe wakacje w Galerii „Pod Świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki.
7. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www Organizatora najpóźniej do 30 czerwca 2023 r. Natomiast rozdanie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy „Gdy dorosnę zostanę…” w Galerii „Pod Świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, w dniu 3 lipca 2022 r.

884 ocen
4.97
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent