Konkurs literacki Bohater jakiego jeszcze nie było

Konkurs literacki Bohater jakiego jeszcze nie było

Konkurs literacki „Bohater jakiego jeszcze nie było” na wykreowanie w opowiadaniu postaci nowego bohatera. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie.
Miasto Dzieci objęło patronat nad konkursem.


REGULAMIN

„BOHATER JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO”

Konkurs literacki na wykreowanie w opowiadaniu postaci nowego bohatera.

Patronat nad konkursem – „Miasto Dzieci”

 1. TERMINY:

Prace literackie należy przesłać e-mailem na adres mdk.animacja.kultury@gmail.com  do 21 kwietnia 2017 r.

ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury
31- 406 Kraków, Al. 29 Listopada 102
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl

 1. UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów.

 1. CELE:
 • Kształtowanie umiejętności wartościowania i oceny postaci
 • Rozumienie znaczenia cech charakteru i wymowy postaci
 • Rozbudzanie wyobraźni i ciekawości poznawczej
 • Rozwijanie zdolności literackich i wzbogacanie słownictwa
 • Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Forma wypowiedzi – opowiadanie z tytułem
 • Treść zawierająca charakterystykę i imię własne bohatera
 • Objętość pracy – max. 3 strony A4 (czcionka 12, Times New Roman)
 • Dopuszczalna ilość prac od jednego uczestnika – 2
 • Praca w formie elektronicznej zapisana w formacie Word 97-2003
 • Skan lub zdjęcie metryczki wypełnionej wg wzoru z wyrażeniem zgody na publikację
 1. KRYTERIA OCENY:
 • Zgodność z zasadami opowiadania i charakterystyki postaci
 • Sprawność językowa i kultura języka
 • Oryginalność pomysłu
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.): imię i nazwisko autora opowiadania zostanie opublikowane przy pracy
  2. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
 • publikację pracy na stronie portalu „Miasto Dzieci”
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 1. O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
 2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatora

 

 

METRYCZKA do konkursu „Bohater jakiego jeszcze nie było” 2017

Dane uczestnikaOświadczenie opiekuna prawnego
imię i nazwisko autora:

……………………………………………….

……………………………………………….

klasa, nazwa i adres szkoły/placówki:

………………………………………..……..

telefon szkoły/placówki, miejscowość:

……………………………………………….

praca powstała pod kierunkiem:

…………………………………….……….

 

Jako opiekun prawny dziecka …………………………………..….. (imię i nazwisko dziecka) oświadczam, że jest ono autorem pracy i nie narusza praw autorskich i majątkowych osób trzecich

…………………………………..

Podpis

Jako opiekun prawny dziecka ………………………………..…… (imię i nazwisko dziecka) zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu* i  zawarte w nim postanowienia.

…………………………………..

Podpis

Jako opiekun prawny dziecka ………………………………..…… (imię i nazwisko dziecka) wyrażam zgodę na publikację jego pracy.

…………………………………..

Podpis

*Treść regulaminu dostępna na stronie www.mdkna102.krakow.pl

 

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:dzieci pisząpatronat