I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka

W dniach 4 – 5 października 2019 w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu odbędzie się etap regionalny I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka.

Organizatorem Konkursu jest Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie,
a Partnerem Regionalnym na Dolnym Śląsku – CEKDiM we Wrocławiu.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie wybranych utworów z repertuaru „Mazowsza”; uczestnikami mogą być osoby w wieku od 9 do 26+.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: konkurs.jopek@mdk.wroclaw.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Partnera Regionalnego – CEKDiM, ul. Kołłątaja 20, 50-009 Wrocław.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 16 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin, druk zgłoszenia oraz informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie organizatora www.mazowsze.waw.pl (w zakładce: Konkurs Wokalny Stanisława Jopka).

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie