Uczniowski Klub Sportowy Przemsza

W dzielnicy Okradzionów przy ulicy Białej Przemszy CSiR posiada we własnych zasobach obiekt sportowy. W pobliżu obiektu działa Uczniowski Klub Sportowy „Przemsza”. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 28. UKS „Przemsza” organizuje pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej a także dla okolicznej młodzieży. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w okresach: wrzesień-grudzień; marzec-czerwiec. Prowadzone są przez kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (trenerzy). Zajęcia mają formę zajęć sportowych rozwijających sprawność fizyczną i umysłową dzieci i młodzieży. Dwa razy w roku UKS „Przemsza” organizuje turniej tenisa stołowego a także festyny dla całej społeczności lokalnej. Rozgrywki w piłce nożnej – seniorzy grupa B.
Uczniowski Klub Sportowy Przemsza

Adres:

ul. Górna 1
43-523 Dąbrowa Górnicza

Kontakt:

csir@csir.pl
http://csir.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku