Stowarzyszenie W Stronę Dziewcząt

 

Stowarzyszenie W stronę dziewcząt zawiązało się jesienią 2005 roku.

Stowarzyszenie powstało po to, by uczynić zadość potrzebom dziewcząt. Chcemy, aby szczególne, właściwe tylko dziewczętom problemy wieku dorastania zostały przez dorosłych dostrzeżone i zrozumiane. Pragniemy wspierać dziewczęta w dorastaniu i edukacji, i dać im wiedzę oraz umiejętności potrzebne do przeciwstawienia się ekonomicznym i społecznym nierównościom. Chcemy, aby każda dziewczyna: wierzyła w siebie, jasno i otwarcie mówiła, co myśli i czuje, walczyła o to, aby jej głos został wzięty pod uwagę, szukała wyzwań , podejmowała ryzyko, nie bała się popełniać błędów, oraz brała odpowiedzialność za siebie i uczyła się brać odpowiedzialność za innych. Chcemy, aby osoby z najbliższego otoczenia dziewcząt: chłopcy, nauczycielki i nauczyciele oraz rodzice dysponowali wiedzą i materiałami edukacyjnymi mogącymi ułatwić im wychowanie i przyjaźń z dziewczętami bez dyskryminacji i przemocy.

Jesteśmy zespołem nauczycielek, trenerek, akademiczek i dziennikarek zajmujących się propagowaniem idei równouprawnienia w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

# wzmocnienia pozycji dziewcząt w edukacji i sporcie;
# promocji wiedzy o historii i prawach kobiet wśród młodzieży, nauczycielek i nauczycieli oraz rodziców;
# wspierania ruchu otwartej publikacji i wolnych licencji celem wzmocnienia i współpracy środowisk równościowych i pedagogicznych.

Nasze dotychczasowe projekty to przede wszystkim propozycje scenariuszy lekcji równościowych przygotowane z myślą o szkołach publicznych i prywatnych. Scenariusze te wpisują się w podstawy programowe przedmiotów szkolnych, co umożliwia ich realizację bez dodatkowych modyfikacji programów nauczania. Stowarzyszenie prowadzi również warsztaty dla nauczycielek i trenerek płci obojga na temat strategii wprowadzania problematyki płci i równouprawnienia do zajęć szkolnych.

Zachęcamy serdecznie do współpracy przy tworzeniu naszego portalu oraz do współtworzenia edukacji wolnej od dyskryminacji!

 

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku