Stowarzyszenie Empatia

Stowarzyszenie Empatia

Empatia jest stowarzyszeniem powołanym do życia przez grupę osób złączonych przekonaniem o konieczności głębokich zmian kulturowych, szczególnie w dziedzinie stosunku człowieka wobec innych czujących istot.

Jego celem jest aktywne zabieganie o humanitarne traktowanie zwierząt i ludzi oraz o ochronę ich praw, poprzez:

– organizowanie ogólnopolskich kampanii tematycznych, przeprowadzanych na płaszczyznach: informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej i interwencyjnej.

– bieżące interwencje w przypadku niehumanitarnego i niezgodnego z ich naturą traktowania zwierząt i ludzi, a także czynny protest w ramach obowiązującego prawa.

– tworzenie i propagowanie modelu kultury, światopoglądu i sposobu życia wolnego od okrucieństwa, przemocy, destrukcji, szowinizmu i zobojętnienia, w tym propagowanie wegetarianizmu i weganizmu, a także zdrowego stylu życia.

Empatia działa na rzecz WSZYSTKICH zwierząt:

– domowych

– gospodarskich

– wykorzystywanych do celów rozrywkowych, sportowych i specjalnych

– w ogrodach zoologicznych

– wolno żyjących (dzikich)

– wykorzystywanych do doświadczeń

– ludzi

374 ocen
4.97
dodaj ocenę
×
Stowarzyszenie Empatia

Adres:

Skr. poczt. 56
04-737 Warszawa 92

Kontakt:

tel. kom. 0 501 502 896
info@empatia.pl
http://www.empatia.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku