Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

Jesteśmy organizacją pozarządową, powstałą w październiku 2006 r. w celu niesienia wszechstronnej pomocy chorym na celiakię i ich rodzinom, jak również wszystkim będącym z różnych powodów na diecie bezglutenowej.

Naszą misją jest szerzenie wiedzy o celiakii w społeczeństwie, pogłębianie jej wśród chorych i ich rodzin, współpraca ze środowiskami medycznymi, a przede wszystkim jednoczenie samych chorych wokół głównego celu, jakim jest poprawa jakości ich życia w świecie pełnym glutenu.

Pracy jest bardzo dużo, ale wierzymy, że z pomocą wielu życzliwych osób uda się stopniowo realizować nasze cele:

* upowszechnianie wiedzy o chorobie w mediach poprzez różnego rodzaju akcje informacyjne, zmniejszające niezrozumienie, a jednocześnie zwiększające świadomość społeczną i poziom wykrywalności choroby

* nagłaśnianie problemów związanych z kosztami diety, uzyskaniem zasiłku pielęgnacyjnego; próby inicjowania zmian prawnych w celu wprowadzenia w Polsce rozwiązań krajów UE

* informowanie o problemach dorosłych chorych, obalanie mitu celiakii jako choroby małych dzieci, z której się z czasem wyrasta

*uświadamianie producentów żywności o potrzebie pełnej informacji o składnikach produktu (ustawa o składnikach alergizujących)

*zorganizowanie wszechstronnej pomocy dla nowo zdiagnozowanych chorych, ich rodzin, w tym prawnej i psychologicznej, a także stworzenie miejsca, w którym każdy zainteresowany uzyska pełną informację o celiakii i nietolerancji glutenu

*szeroka współpraca ze środowiskiem lekarskim w kwestii celiakii

*wspieranie i śledzenie działalności badawczej dotyczącej celiakii

*integrowanie i jednoczenie osób na diecie bezglutenowej wobec wspólnych problemów

 

368 ocen
4.98
dodaj ocenę
×

Adres:

adres do korespondencji:
skrytka pocztowa 22
02-796 Warszawa 138

Kontakt:

+48 888 205 528 lub +48 791 27
info@celiakia.org
http://www.celiakia.org.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku