Pałac Młodzieży w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
Dzień Dziecka w Multikinie

Pałac Młodzieży w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Pałac Młodzieży w Gdańsku powstał we wrześniu 1978 roku i jest placówką wychowania pozaszkolnego.
Ma wieloletnie doświadczenie i tradycje organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Główną siedzibą placówki jest budynek przy ul.Ogarnej 56.
Pracownie: Żeglarska, Szkutnicza, Fotograficzna, znajdują się przy ul. Aksamitnej 4a, natomiast przystań żeglarska mieści się przy ul. Tarcica 20.

Celem nadrzędnym funkcjonowania Pałacu Młodzieży w Gdańsku jest:

  • Kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży.
  • Zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych.
  • Kształcenie młodego i świadomego odbiorcy i twórcy kultury.
  • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu.
  • Kształtowanie u uczestników świadomości własnych praw – Praw Człowieka.

Obecnie w Pałacu Młodzieży w Gdańsku działają 4 działy:

  • Dział Artystyczny
  • Dział Sztuki Wizualnej
  • Dział Nauki i Kultury
  • Dział Współpracy ze Środowiskiem i Rekreacji

Prowadzimy zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe w przeszło 210 pracowniach, klubach i zespołach dla blisko 2800 uczestników stałych w wieku 3-25 lat.

Osobny nurt działalności stanowi organizacja imprez i konkursów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, a także adresowanych do najbliższego środowiska.

420 ocen
4.97
dodaj ocenę
×

Adres:

ul. Ogarna 56
80-826 Gdańsk
tel.

Kontakt:

(58) 301 60 07
imprezy_pm_gdansk@tlen.pl
http://www.palacmlo.internetdsl.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku