Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dobrej Nadziei

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dobrej Nadziei

Jeżeli znasz dzieci, które:
– doświadczają problemów związanych z uzależnieniami (własnymi lub rodziców),
– doświadczają problemów związanych z przemocą,
a ponadto, jeśli zauważasz, że odczuwają:
– problemy wynikające z nadruchliwości, impulsywności i trudności z koncentracją uwagi,
– fobię szkolną, spadek motywacji do nauki
– trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami
– lęki społeczne
– zachowania antyspołeczne
– trudności w znoszeniu porażek
– brak wiary w siebie, niską samoocenę
– zaburzenia zachowania, m.in. agresję, wycofywanie się
– zaburzenia nerwicowe, w tym objawy psychosomatyczne
– depresję młodzieńczą
– kryzys wieku dojrzewania

PORADNIA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN
oferuje bezpłatną, specjalistyczną i kompleksową pomoc psychoterapeutyczną, psychiatryczną i pedagogiczną w postaci:
– diagnozy problemów dziecka i jego rodziny,
– terapii indywidualnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie dla dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy domowej
– terapii rodzinnej
– terapii grupowej
– warsztatów z zakresu profilaktyki agresji i uzależnień dla młodzieży szkolnej
– poradnictwa dla osób ryzykownie używających, uzależnionych lub współuzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, nikotyny), internetu, gier

 

Poradnia kieruje ofertę do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ich rodzin.

Zatrudniamy 17 psychologów obu płci, w tym psychoterapeutów, terapeutów uzależnień i psychologa klinicznego, pedagoga i lekarza psychiatrę. Prowadzimy psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz grupową dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi problemami i trudnościami rozwojowymi.

Zakres leczonych zaburzeń obejmuje m.in.:
– zaburzenia nastroju, epizody i zaburzenia depresyjne
– zaburzenia nerwicowe (fobie społeczne, zaburzenia lekowe, nerwica natręctw, zaburzenia adaptacyjne)
– zaburzenia behawioralne (zaburzenia odżywiania, snu, seksualne)
– zaburzenia rozwoju psychologicznego (zaburzenia umiejętności szkolnych, zaburzenia hiperkinetyczne)
– zaburzenia zachowania i emocji w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia funkcjonowania społecznego), etc.
– ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, nikotyny, internetu

Do współpracy zapraszamy rodziców i opiekunów, ponieważ wierzymy, że wspólnie uda nam się udźwignąć problem, który dla młodego człowieka może być za ciężki…

Realizujemy kontrakty z Gminą Miejską Kraków i Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wszystkie udzielane świadczenia dostępne są bezpłatnie, bez skierowania i rejonizacji.

REJESTRACJA TELEFONICZNA LUB OSOBISTA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ 8.00-20.00
Poradnia mieści się na I piętrze.
Dojazd autobusami linii: 148, 157, 158, 163, 174, 178, 185 (skrzyżowanie ulic: Nowohuckiej, Stoczniowców, Saskiej; wjazd od ul. Nowohuckiej; parking)

Adres:

ul. Stoczniowców 7,
30-709 Kraków

Kontakt:

(12) 2629299, 602 220 199
rejestracja@sdn.org.pl
http://www.nzoz.sdn.org.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku