Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

MDK jest organizatorem wielu imprez cyklicznych o zasięgu miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Koordynuje i przeprowadza konkursy, stwarza optymalne warunki do prezentacji dorobku dzieci i młodzieży.
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

Adres:

ul. Warszawska 79A
15-201 Białystok

Kontakt:

85 - 732 79 49
http://www.mdk.bialystok.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku