menu
×
Wybierz miasto

Sezonowa wyprzedaż kurtek w 5.10.15.


Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”

MDK „Ochota” skupia dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat, oferując różnorodne formy zajęć oraz liczne atrakcyjne imprezy i konkursy. Wszystkie zajęcia w pracowniach i sekcjach prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli-instruktorów. Pozwalają one rozwijać zainteresowania i talenty, umiejętności, wrażliwość artystyczną i osobowość. Placówka rozwija także aktywną działalność w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Zajęcia w placówce odbywają się: od poniedziałku do piątku w godz. 9:45-21:00 w soboty w godz. 10:00-16:00.


Adres:

ul. Białobrzeska 19
02-364 Warszawa


Kontakt:

mdkochota@poczta.onet.pl
http://www.mdkochota.republika.pl


zabawki dla dzieci

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu