Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku

Miejska Biblioteka Publiczna działa od 1944 r. W styczniu 2000 r. przejęła zadania powiatowe – nadzór merytoryczny nad bibliotekami gminnymi.

Zbiory Biblioteki to ponad 69.000 woluminów książek, 2000 jednostek audiowizualnych (książka mówiona, film video) i ponad 50 tytułów czasopism.

Placówki dysponują bogatymi, stale aktualizowanymi zbiorami: wydawnictwami informacyjnymi, naukowymi, popularnonaukowymi, literaturą piękną polską i obcą. Biblioteka w dużym stopniu zaspokaja potrzeby użytkowników uczących się i dokształcających, każdy znajdzie tu również szeroki wybór literatury relaksacyjnej, powieści obyczajowych, psychologicznych, sensacyjnych, historycznych i fantastycznych.

MBP prowadzi także szeroką działalność kulturalno-oświatową: spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy literackie, przyrodnicze, historyczne, prelekcje, wystawy, konkursy. W placówkach dziecięcych odbywają się stałe zajęcia: plastyczne, teatralne, relaksacyjne, „Kąciki ucznia”.
Od 2003 r. działają 3 Kluby Przyjaciół Kubusia Puchatka.

autorka zdjęcia: Grażyna Dolińska

706 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku

Adres:

ul. Koszarowa 10 A
Kraśnik

Kontakt:

81 825 28 97
biuro@mbp.krasnik.pl
http://www.mbp.krasnik.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku