Weleda
Weleda Baby

MiastoMojeAwNim.pl

Projekt MiastoMojeAwNim.pl ma na celu odbicie przestrzeni publicznej z rąk firm outdoorowych. Chcemy doprowadzić do stanu rzeczy, jaki znamy z zachodniej Europy. Tam udało się połączyć istnienie reklamy zewnętrznej z troską o wygląd miast. Bilbordy są, ale w umiarkowanej liczbie, do tego umieszczane są w miejscach, gdzie nie szpecą.

Jak zamierzamy z tym walczyć?

Celem strategicznym jest zmiana prawa w skali ogólnopolskiej. Chcemy doprowadzić do powstania aktu prawnego, który całościowo regulowałby problem estetyki przestrzeni publicznej. Taka ustawa stałaby się podstawą prawną wszystkich decyzji ingerujących w wygląd pejzażu miejskiego. Także tych o zezwoleniu na powieszenie bilbordu.

Obecnie władze lokalne nie mają wielkiego wpływu na to, co jest wieszane na ulicach. Mimo szczerych często chęci nie są w stanie ograniczyć rozpasania firm outdoorowych, które nierzadko wieszają nowe bilbordy na podstawie decyzji uzyskanych dzięki wykorzystaniu luk w prawie.

Zdajemy sobie sprawę, że do celu głównego droga daleka. Dlatego na razie chcemy się skupić na informowaniu opinii publicznej o problemie oraz o możliwościach jego rozwiązania. Mamy nadzieję, że pozwoli to na zdobycie poparcia społecznego dla idei ograniczenia liczby reklam, co w efekcie umożliwi skuteczne przeprowadzenie akcji na rzecz zmian w prawie.

Ramy organizacyjne dla naszej działalności stanowi założone w połowie października stowarzyszenie MiastoMojeAwNim.pl
 

Prezes stowarzyszenia MiastoMojeAwNim.pl
Elżbieta Dymna 

Od momentu powstania stowarzyszenia otrzymuję bardzo dużo maili z poparciem dla naszej działalności, a także wiele zapytań o różne aspekty naszej pracy. Jest tego tak dużo, że w nawale bieżących spraw nie starcza mi czasu.
 
Podstawową sprawą była zmiana strategii działania stowarzyszenia. Zrezygnowaliśmy z pomysłu samodzielnego napisania ustawy, mającej za zadanie ograniczyć ilości reklam w przestrzeni publicznej. Materia prawna okazała się niezwykle skomplikowana, a szanse na uchwalenie tej ustawy w drodze inicjatywy obywatelskiej, w świetle dotychczasowej praktyki, oceniliśmy jako niewielkie. Postanowiliśmy skupić się na działalności lobbingowej. Z jednej strony staramy się doprowadzić do poważnego potraktowania tematu przez decydentów, z drugiej – budzić powszechną świadomość istnienia problemu poprzez działania medialne i akcje bezpośrednie. Z perspektywy minionego roku okazało się to niezwykle słuszną decyzją.

We współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zorganizowaliśmy dużą debatę o reklamie w przestrzeni publicznej, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, władz Warszawy, firm outdoorowych, przedstawicieli stowarzyszeń urbanistów i architektów oraz mediów.
 

Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy multimedialny program edukacyjny dla młodzieży szkolnej pt. „Przestrzeń publiczna – przestrzeń wspólna”. Celem zajęć jest rozbudzenie świadomości współ-odpowiedzialności dzieci za wygląd i estetykę otoczenia.
  

W okresie od marca do listopada organizowaliśmy comiesięczną akcję „CZYSTE MIASTO„, polegającą na usuwaniu nielegalnych reklam wiszących na latarniach, sygnalizacji świetlnej, barierkach, drzewach itp. Staramy się w ten sposób zwrócić uwagę na problem i zachęcić mieszkańców miasta do aktywnego kształtowania stanu estetyki przestrzeni publicznej.
 
Ponieważ to wszystko nie stałoby się bez pomocy i pracy wielu ludzi, chciałabym w imieniu stowarzyszenia złożyć szczególne podziękowania dla:
 
Pana Wojciecha Krukowskiego, Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, za umożliwienie organizacji debaty o reklamie w przestrzeni publicznej, oraz pokazu zdjęć POLISZ OUTDOOR, a przede wszystkim za wsparcie naszej inicjatywy.
 
Pana Tomasza Gamdzyka, Naczelnika Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej U.M. St. Warszawy za przygotowanie wystąpienia Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz do Ministra Infrastruktury w sprawie konieczności uchwalenia jednolitego aktu prawnego, regulującego rynek reklamy zewnętrzenej.
 
Rady Warszawy za organizację Warszawskiego Okrągłego Stołu Reklamowego, a zwłaszcza dla Pana Marcina Wojdata, dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej U.M. St. Warszawy, za osobisty wkład w urzeczywistnienie tego przedsięwzięcia.
 
Pana Piotra Górniaka, za pomoc w najtrudniejszym momencie.
 
Pani Aleksandry Engler-Malinowskiej z INFO QULTURA 2016, za pomoc w zorganizowaniu debaty i wystawy multimedialnej stowarzyszenia w tym miejscu.
 
Panu Jarosławowi Chołodeckiemu i Panu prof. Andrzejowi Blikle, za wspaniały pomysł i organizację akcji STOP GRAFFITI, dzięki której w ciągu jednego dnia Nowy Świat odzyskał blask. Aby było więcej takich inicjatyw!
 
Pani Magdalenie Gęburze, Zuchom i Harcerzom z szkoły podstawowej Im. Twórców Literatury Dziecięcej nr. 341 za udział w w akcji STOP GRAFFITI. 
 
Dziękuję również najbardziej aktywnym członkom stowarzyszenia, Ani Mrożewskiej, Ani Czarnockiej, Dabrówce Mirońskiej, Ani Kleszcz, Magdzie Beszczyńskiej i Bartkowi Mrożewskiemu za pomoc w organizacji akcji stowarzyszenia, dzięki którym jesteśmy dziś rozpoznawalną grupą aktywistów.
 
Dziękuję wszystkim uczestnikom naszej akcji CZYSTE MIASTO, mieszkańcom Warszawy, którzy przyszli zrywać z nami nielegalne reklamy i wszystkim, którzy nas poparli.

 

Zapraszamy na nasz blog: http://www.miastomojeawnim.pl/blog/ 

601 ocen
4.98
dodaj ocenę
×

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku