menu
×
Wybierz miasto
Fundacja Wspierania Dzieci, Rodzin i Dorosłych AKURAT
Fundacja Wspierania Dzieci, Rodzin i Dorosłych AKURAT

Fundacja Wspierania Dzieci, Rodzin i Dorosłych AKURAT

Wesoła rodzinka
Celami Statutowymi Fundacji AKURAT są:

 1. Wspieranie rozwoju więzi rodzinnych oraz społecznych, systemowego postrzegania problemów jednostki, rodziny i społeczeństwa.
 2. Systemowe, wieloaspektowe wspieranie człowieka i rodziny, jego podmiotowości i godności.
 3. Ochrona i promocja zdrowia.
 4. Wzmacnianie potencjału i możliwości ludzi, zwłaszcza w zakresie kompetencji społecznych, inicjatywy i kreatywności oraz przedsiębiorczości.
 5. Wspieranie podmiotowości jednostki w obszarze doświadczeń zawodowych.
 6. Wzmacnianie zdrowia jednostki, w szczególności zdrowia psychicznego oraz umiejętności psychoprofilaktycznych.
 7. Propagowanie profesjonalizacji pomocy i doradztwa jednostce oraz jej rodzinie.
 8. Wspieranie dobrostanu psychofizycznego jednostki.
 9. Wspieranie, udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, medycznej, socjalnej i innej osobom doświadczającym trudnej sytuacji życiowej.
 10. Wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym osób z dysfunkcjami, deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnością.
 11. Pomoc osobom na różnych etapach życia w prawidłowym rozwoju osobowościowym, społecznym oraz fizycznym, pomoc w edukacji, rozwijaniu zdolności, talentów i zainteresowań.
 12. Działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, zachowań ryzykownych dla zdrowia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
 13. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 14. Propagowanie ekologicznych, prozdrowotnych postaw poprzez działania edukacyjne.
 15. Wspieranie procesu budowania tożsamości jednostki poprzez pogłębianie wiedzy historycznej, podtrzymywanie tradycji regionalnej, narodowej, europejskiej, ogólnoświatowej.
 16. Wspieranie działań artystycznych i kulturalnych, rozwijanie twórczości.
 17. Propagowanie i dbałość o wartości dziedzictwa kulturowego, lokalnego, narodowego i europejskiego, połączone z przekazywaniem ich młodszemu pokoleniu, szerzenie idei społeczeństwa tolerancyjnego i wielokulturowego.

Adres:

92-414 Łódź, ul. Bolesława Szczodrego 24 m 11

Kontakt:

600 138 708

Fundacja Wspierania Dzieci, Rodzin i Dorosłych AKURAT

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu
KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie procesu projektowego dla warsztatów rozwoju osobistego on-line w firmie Kolorowe Media Sp z o.o.”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz dywersyfikacja przychodów. Planowanym efektem (wskaźniki rezultatu) jest wdrożenie 4 nowych projektów wzorniczych. Wartość projektu ogółem: 623 040,00 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 506 536,58 PLN Dofinansowanie projektu z UE (wkład Funduszy Europejskich): 420 360,97 PLN