Weleda
Weleda Baby

Fundacja Szkoła z Klasą

W Fundacji Szkoła z Klasą pracujemy z nauczycielami, dyrektorami i uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzamy do szkół nowe trendy edukacyjne i metody pracy. Pokazujemy, jak pracować z dziećmi i młodzieżą ciekawiej, skuteczniej i mądrzej. Zgodnie z metodą design thinking wspieramy szkoły we wprowadzaniu zmian, które odpowiadają na ich potrzeby (program Szkoła z Klasą 2.0), pokazujemy, jak wykorzystać zdobywaną wiedzę w codziennym życiu (Wartość dodana), zmieniamy przestrzeń tak, by wspierała proces uczenia się (Zaprojektuj szkołę). W centrum naszych działań są kompetencje XXI wieku – rozwiązywanie problemów, współpraca, komunikowanie się, korzystanie z nowych technologii. Nowoczesna szkoła, do której wspólnie dążymy, jest otwarta, przyjazna, oparta na dobrych relacjach między uczniami, nauczycielami i rodzicami. To miejsce, w którym dzieci i młodzież odkrywają i rozwijają pasje. Miejsce, w którym liczy się ich głos.

233 ocen
4.95
dodaj ocenę
×
Fundacja Szkoła z Klasą

Adres:

ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa

Kontakt:

22 658 00 73
fundacja@szkolazklasa.org.pl
http://www.szkolazklasa.org.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku