Weleda
Weleda Baby

Fundacja C.E.L. Centrum Edukacji Liderskiej

Celem działalności Fundacji jest wyrównywanie szans rozwojowych różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości życia na wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.

Program Fundacji "Centrum Edukacji Liderskiej" to program rozwoju nowoczesnego społeczeństwa – to nauka dialogu – szanowania praw i równości wszystkich ludzi – to wspólnie działanie na rzecz lepszego jutra – to kompleksowa oferta zachęcająca do wysiłku na rzecz własnego rozwoju, rozwoju grupy i społeczności.

Proponowane przez nas działania to edukacja i profilaktyka; promocja zdrowych stylów życia i działania terapeutyczne wtedy, kiedy jest to potrzebne; to planowanie i wspólne działanie, na co dzień. Pragniemy, aby w naszej ofercie każdy znalazł coś dla siebie.

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, organizacje i instytucje zainteresowane przeciwdziałaniem wykluczeniu i wyrównywaniem szans wszystkich młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie i na rynek pracy! 

729 ocen
5.00
dodaj ocenę
×
Fundacja C.E.L. Centrum Edukacji Liderskiej

Adres:

ul. Sandomierska 23 lok. 52
02-567 Warszawa

Kontakt:

(22) 646-22-56
biuro@fundacjacel.pl
http://www.fundacja.cel.free.ngo.pl/

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku