menu
×
Wybierz miasto
Centrum Rekreacyjno-Sportowege Bielany
Multikino
Centrum Rekreacyjno-Sportowege Bielany

Centrum Rekreacyjno-Sportowege Bielany

Centrum Rekreacyjno-Sportowege m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany powstało z dniem 1 listopada 2007 r. na mocy Uchwały Nr XV/457/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r.

Celem działalności CRS jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Do zakresu działania CRS należy w szczególności:

* organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
* tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym
* zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych,
* tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu,
* popularyzacja rekreacji ruchowej i turystyki,
* tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
* eksploatacja i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi, wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej.

 


Adres:

Ul. Conrada 6 , 01-922 WarszawaKontakt:

0-22) 633 86 80 wew. 102 kom.
biuro@crs-bielany.waw.pl
http://www.crs-bielany.waw.pl

ZOBACZ TAKŻE:sportowo

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu
KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie procesu projektowego dla warsztatów rozwoju osobistego on-line w firmie Kolorowe Media Sp z o.o.”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz dywersyfikacja przychodów. Planowanym efektem (wskaźniki rezultatu) jest wdrożenie 4 nowych projektów wzorniczych. Wartość projektu ogółem: 623 040,00 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 506 536,58 PLN Dofinansowanie projektu z UE (wkład Funduszy Europejskich): 420 360,97 PLN