Centrum Rekreacyjno-Sportowege Bielany
Dzień Dziecka w Multikinie

Centrum Rekreacyjno-Sportowege Bielany

Centrum Rekreacyjno-Sportowege m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany powstało z dniem 1 listopada 2007 r. na mocy Uchwały Nr XV/457/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r.

Celem działalności CRS jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Do zakresu działania CRS należy w szczególności:

* organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
* tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym
* zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych,
* tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu,
* popularyzacja rekreacji ruchowej i turystyki,
* tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
* eksploatacja i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi, wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej.

 

375 ocen
5.00
dodaj ocenę
×

Adres:

Ul. Conrada 6 , 01-922 Warszawa

Kontakt:

0-22) 633 86 80 wew. 102 kom.
biuro@crs-bielany.waw.pl
http://www.crs-bielany.waw.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku