List do nauczycieli

List-do-nauczycieli

Szanowni Państwo, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki wraz z Fundacją Ja Wisła rozpoczyna projekt edukacyjny pt.: RZEKI KULTURY ŁĄCZĄ LUDZI.

Zapraszamy nauczycieli i animatorów kultury, – przyszłych liderów projektu, którzy chcą inspirować, koordynować i wspierać, samodzielne poszukiwania młodzieży, do udziału w seminarium szkoleniowym, poświęconym dziedzictwu kulturowemu rzek.

Dziedzictwo kulturowe dla młodzieży

Celem przedsięwzięcia jest zaciekawienie młodzieży wartością lokalnego dziedzictwa kulturowego rzek i animowanie działań chroniących je od zapomnienia. Projekt adresujemy do uczniów gimnazjów i szkół srednich interesujących się historią lokalną, chcących przeżyć pasjonującą przygodę odkrywania zapomnianego dziedzictwa kulturowego rzek.

Zadaniem młodzieży będzie opracowanie projektu lokalnej nadrzecznej trasy kulturowej, opowiadającej o związkach ich miejscowości z rzeką i jej wpływie na historię. Suma opracowań ośrodków uczestniczących w projekcie stworzy Mapę Dziedzictwa Kulturowego Rzek Mazowsza, której misją będzie turystyczna promocja rzek i miejscowości nadrzecznych.

Dla nauczycieli i animatorów kultury

Zapraszamy nauczycieli i animatorów kultury, -przyszłych liderów projektu, którzy chcą inspirować, koordynować i wspierać , samodzielne poszukiwania młodzieży, do udziału w seminarium szkoleniowym, poświęconym dziedzictwu kulturowemu rzek. Wyjątkowy zespół ekspertów – pasjonatów, przybliży Państwu zapomniany świat historii i kultury nadrzecznej, wskaże źródła wiedzy i jak sądzimy, zainspiruje przykładami działań podejmowanych dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

Seminarium odbędzie się w siedzibie MCKiS w Warszawie, ul. Elektoralna 12, w czwartek, 27 kwietnia 2006 r., w godzinach 10 – 16.30. W załączeniu przesyłamy program seminarium, opis projektu RZEKI KULTURY ŁĄCZĄ LUDZI, z informacją o zasadach konkursu.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 24 kwietnia 2006 r., nr tel. 022 58 64 245 lub 022 58 64 252.

Z poważaniem:

Alina Witkowska, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki,

Przemysław Pasek, Prezes Zarządu Fundacji Ja Wisła

Polecamy również  Nowatorski projekt żeglarski Zobaczyć Morze oraz Szwecja – wakacyjna przygoda dla całej rodziny

Autor tekstu : Alina Witkowska, Przemysław Pasek

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
List do nauczycieli