Trzecia edycja konkursu Edukacja Ekologiczna jest sztuka

Książka na żywo

Książka-na-żywo
📖 Czyta się średnio w 3 min. 🕑

Zgodnie z tytułem projektu – „Książka na żywo” – celem jest zatem ożywienie, pobudzenie zainteresowania kontaktem z książką poprzez szereg interaktywnych działań stwarzających wokół literatury atmosferę silnie nasyconą pozytywnymi emocjami.

W ramach projektu prowadzone będą spotkania dla różnych grup wiekowych, a także konkurs ilustratorski w 3 kategoriach. Głównym partnerem projektu jest Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, prowadząca od 10 lat kampanię Cała Polska czyta dzieciom.

Spotkania odbywać się będą w zrewitalizowanym Dworze Kossaków w Górkach Wielkich, w którym Fundacja im. Zofii Kossak utworzyła w 2010 roku Centrum Kultury i Sztuki. Wielka polska pisarka spędziła tutaj wiele lat swego życia -zarówno przed, jak i po wojnie. W okresie międzywojennym salon dworu był miejscem spotkań elity literackiej. Bywali tu min. Melchior Wańkowicz, Witkacy, Maria Dąbrowska, Jan Parandowski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Magdalena Samozwaniec.

Każde spotkanie stanowić będzie odrębną, jednorazową całość – kilkugodzinny blok warsztatowy, zakładający działania interaktywne, głośne czytanie, pobudzające do refleksji i wytwarzające potrzebę kontaktu z literaturą. Spotkania będą także przekazywać wiedzę na temat możliwości i korzyści płynących z włączenia się w kampanię Cała Polska czyta dzieciom, zarówno szkół, przedszkoli, jak i poszczególnych rodzin.

W ich trakcie polecana też będzie literatura przekazująca istotne treści wychowawcze w atrakcyjnej dla młodych czytelników formie – będzie to lista propagowana przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, a także książki Zofii Kossak. Szczególną rolę odgrywa w tym projekcie jej baśń „Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata”. Jej akcja rozgrywa się bowiem właśnie w Dworze Kossaków, a zaludniają ją zarówno autentyczne postacie (np. synkowie Zofii Kossak), jak i fantastyczne – czyli różnego rodzaju duszki domowe oraz zamieszkujące okoliczne lasy, łąki, rzekę. Spotkania dla młodszych dzieci w dużej mierze odbywać się będą na kanwie tego wartościowego tekstu, napisanego barwną, plastyczną polszczyzną. Książka ta wykazuje wrażliwość na dziecięcą percepcję świata, zarazem pogłębiając wiedzę i zasoby językowe najmłodszych czytelników. Projekt zakłada wykreowanie postaci tytułowej – skrzata Kacperka. Aktor w odpowiednim kostiumie odgrywać będzie rolę przewodnika po Dworze, stwarzając u młodych widzów wrażenie spotkania „na żywo” z bohaterem książki.

Elementem projektu jest także Ogólnopolski Konkurs Ilustratorski im. Zofii Kossak w 3 kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz licealne. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie stworzenie ilustracji do wybranych fragmentów książek Zofii Kossak.

Rezultatem projektu będzie popularyzacja idei głośnego czytania dzieciom (także nastolatkom), zwiększenie liczby placówek prowadzących na co dzień kampanię Cała Polska Czyta Dzieciom, zwrócenie uwagi wychowawców na konkretne przykłady wartościowej , godnej polecenia literatury, przekazanie wiedzy o intrygujących zjawiskach we współczesnej literaturze, umożliwienie kontaktu z twórcami literatury, a także popularyzacja twórczości Zofii Kossak oraz Dworu Kossaków jako jedynego miejsca w Polsce kultywującego tradycję tej malarsko-literackiej rodziny.

 

zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent