Bliżej siebie

Bliżej-siebie
📖 Czyta się średnio w 4 min. 🕑

Treści prezentowane podczas zajęć prowadzonych w ramach programu mają umocnić poczucie własnej tożsamości narodowej i przynależności do europejskiej wspólnoty kulturowej, przy jednoczesnym poszanowaniu innych nacji. Bardzo ważnym elementem akcentowanym podczas spotkań, jest uświadomienie młodemu pokoleniu Polaków, że różnice pomiędzy ludźmi, które wynikają z odmiennych tradycji, poglądów lub wychowania, nie powinny stanowić przeszkody we wspólnej zabawie, nauce a w przyszłości także w pracy.

W ramach programu Biblioteka organizuje różnego rodzaju spotkania i zajęcia. Do ich prowadzenia zaproszeni zostali przedstawiciele nauki, kultury i sztuki oraz osoby, które z racji swego zawodu lub zainteresowań mogą przekazać młodzieży i dzieciom informacje wzbogacające ich wiedzę o świecie.

Pracownicy biblioteki przygotowali na potrzeby programu dwie lekcje biblioteczne:
1. Ludzie, rasy, kontynenty
2. Różnice i podobieństwa krajów Unii Europejskiej

Podczas pierwszych zajęć dzieci mają okazję zapoznać się z kontynentami na naszej planecie, oraz z różnymi rasami ludzkimi, jakie zamieszkują Ziemię. Do przedstawienia obrazu różności etniczno-kulturowej, wybrane zostały elementy charakterystyczne dla rdzennej ludności zamieszkującej wybrany kontynent.

Na drugich zajęciach dzieci poznają historię Unii Europejskiej, jej flagę, symbole i hymn. Wędrówka po krajach Unii ukazuje różnice i podobieństwa w życiu jej mieszkańców. Uczestnicy lekcji mogą sprawdzić tez swoją wiedzę z zakresu znajomości charakterystycznych elementów architektury i kultury krajów UE.

Pedagogika zabawy
Lekcje biblioteczne prowadzone są z zastosowaniem różnych form pedagogiki zabawy i z wykorzystaniem rekwizytów obrazujących materiał. Na dużym ekranie wyświetlane są pokazy multimedialne, opracowane i przygotowane specjalnie do danego tematu przez bibliotekarki.

Program „Bliżej siebie” przygotowany i prowadzony jest z myślą o odbiorcach w różnym wieku:
1. Pierwsza grupa wiekowa – dzieci z klas 0 – 3 szkół podstawowych
2. Druga grupa wiekowa – młodzież z klas 6 szkół podstawowych do 3 klasy gimnazjum

Dotychczas współpracowały z nami Gimnazja nr 49 i nr 50, oraz okoliczne szkoły podstawowe.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Dotychczas odbyły się następujące spotkania:
1. „Wielokulturowość Warszawy” – wykład poprowadzony przez panią Joannę Więckowską z Instytutu Psychologii Społecznej PAN

2. „Spotkanie z kulturą Irlandii i Szkocji” – zajęcia prowadzone przez Agencję Artystyczną ISTA z Krakowa. Podczas imprezy informacje na temat tradycji tanecznych i muzycznej kultury celtyckiej przeplatane były pokazami tańców szkockich i irlandzkich Młodzież nauczyła się także upinania kiltu szkockiego, wzięła udział w warsztatach tanecznych i konkursach z nagrodami, ufundowanymi przez Agencję ISTA.

3. „Ludzie, rasy, kontynenty” – 2 lekcje biblioteczne opracowane i prowadzone przez pracowników biblioteki.

4. „Stroje regionalne w różnych częściach świata” – spotkanie, prowadzone przez panią Dorotę Jarecką, kustosza z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dzieci miały okazję zobaczyć rekwizyty, a także założyć stroje z egzotycznych krajów. Nauczyły się zakładania ari, a także dowiedziały się o sposobach noszenia ubiorów w różnych regionach świata.

5. „Misjonarze i misje na świecie” – wykład prowadzony przez księdza Carlosa Cezara Domaglio z Brazylii, absolwenta Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie, wykładowcę UW, autora książki p.t. „Misja”.

6. „Panteon pamięci narodowej” – spotkanie z profesorem Witoldem Lisowskim autorem książek o treściach patriotycznych m.in. „Sercu bliskie”, „Polskie symbole narodowe”, „Żołnierz nieznany” i in.

7. „Poznajemy kraje Unii Europejskiej” – 2 lekcje biblioteczne opracowane i prowadzone przez pracowników biblioteki.

W tym roku szkolnym w ramach programu przewidziane są jeszcze następujące imprezy:
· 7 czerwca – „”Francja – kultura, sztuka, życie młodzieży francuskiej” – o Francji, jej wpływie na Europę, a także o młodych Francuzach opowie Fréderic Constant z Instytutu Kultury Francuskiej w Warszawie.

· 2czerwca – Tańce i piosenki polskie w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Promyk Mazowsza” z Bielańskiego Ośrodka Kultury – występ promujący polski folklor.

Imprezy planowane po wakacjach:
· „Bon-ton paszportem do świata” – spotkanie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke.

· „Młodzi ludzie na świecie” – spotkanie z pisarka, dziennikarką i podróżniczką Beatą Pawlikowską.

· „Adwent i karnawał na świecie” – zaprezentuje Teresa Walendziak z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

· „Święto Łucji – wielkie oczekiwanie” – impreza przygotowana we współpracy z Ambasadą Szwedzką i IKEĄ.

Katarzyna Jankowska
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Dzielnicowa Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

Informacje o imprezach w ramach programu „Bliżej Siebie”, które już się odbyły, jak również o planowanych można znaleźć pod adresem:

www.bpwola.waw.p

Dzielnicowa Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
al. Solidarności 90, 01 -003 Warszawa
tel. 838 – 91 – 00

 

zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent