powrt
Katalog Zajcia dla maluchw Kluby malucha Dom Kultury Lubelskiej Spdzielni Mieszkaniowej
 

Dom Kultury Lubelskiej Spdzielni Mieszkaniowej

Adres:

  • ul. Wallenroda 4a
  • 20-607 Lublin

Kontakt:

 
 
Dom Kultury Lubelskiej Spódzielni Mieszkaniowej korzystajc z dowiadcze i wzorców dziaalnoci spoeczno-samorzdowej w Sp-ni oraz w oparciu o sugestie, propozycje i opinie mieszkaców stworzy zrby swojej dziaalnoci. Opiera si ona na nastpujcych dziaaniach:

1.

Caoroczne stae formy pracy przeznaczone dla dzieci, modziey i dorosych.
2.

Imprezy okolicznociowe.
3.

Dziaalno samorzdowa i spoecznio-wychowawcza we wspópracy z Rad Nadzorcz i Radami Osiedlowymi LSM.

1. Stae formy pracy:

*

zajcia rytmiczne, taneczne oraz taca nowoczesnego dla dzieci i modziey :
- dla dzieci od lat 5-ciu "Migotki",
- w wieku szkolnym "Etiuda",
- dla modziey "IMPRESJA"
- dla modziey i dorosych "Scena Awangardowa"

*

warsztaty plastyczne dla dzieci
*

konsultacje plastyczne dla czonków Towarzystwa Przyjació Sztuk Piknych z dzielnicy LSM
*

zajcia manualne dla dzieci i modziey w Modelarni Lotniczej
*

aerobik i gimnastyka dla pa
*

sekcja samoobrony dla pa
*

Studio Pantomimy dla dzieci i modziey
*

zajcia rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci w rónej grupie wiekowej "Sobótki"
*

edukacja filmowa:
"Maa Akademia Filmowa"
"Akademia Filmowa"
"Kino Lektur Szkolnych"

*

weekendowe kino "Grayna" - projekcje filmowe dla dzieci, modziey i dorosych
*

Wystawy:
"Galeria" Domu Kultury - malarstwo, grafika, rysunek, fotografii - twórcy profesjonalni i amatorzy
"Galeria Sztuki Dziecicej" - prace plastyczne dzieci i modziey - program edukacyjno-integracyjny

*

indywidualna nauka gry na instrumentach muzycznych (pianino, gitara, instr. klawiszowe)

*

treningi i pokazy sekcji karate dla dzieci, modziey i dorosych

*

spotkania Uniwersytetu III wieku
*

spektakle Teatru Kameralnego dla dzieci i modziey

*

Teatr modzieowy MAAT dla modziey od lat 16

*

Kóko teatralne dla dzieci i modziey

*

Zajcia satyryczno kabaretowe

*

spotkania Towarzystwa Polsko - Wgierskiego

*

spotkania i koncerty Zwizku Polskich Chórów i Orkiestr

*

próby i koncerty Chóru Nauczycieli m. Lublina "Fermata"

2. Imprezy i dziaania organizowane cyklicznie:

*

Koncerty i imprezy okolicznociowe dla mieszkaców dzielnicy LSM
*

Pokazy artystyczne zespoów DK w innych placówkach kultury i owiaty
*

Przegld amatorskich zespoów artystycznych przy wspópracy z innymi placówkami
*

Audycje muzyczne dla dzieci z klas I-III szkó podstawowych dzielnicy
*

Imprezy i zabawy dla dzieci pt. "Sobótki" z zastosowaniem metod pedagogiki zabawy
*

Spotkania i szkolenia w ramach popularyzacji medycyny niekonwencjonalnej z cyklu "yjmy duej"
*

Wernisae - prezentacja prac plastycznych dzieci i modziey z osiedlowych szkó i przedszkoli
*

Spotkania autorskie - "Wiosenne Wieczory Literackie"
*

Spektakle teatralne przy wspópracy ze szkoami LSM oraz teatrami profesjonalnymi
*

Specjalistyczny program dla dzieci "Akcja Lato" i "Akcja Zima"
*

Konkurs dla dzieci ze szkó podstawowych dzielnicy LSM nt. "Bezpieczna droga do szkoy" oraz dla dzieci przedszkolnych "Znam zasady ruchu drogowego".
*

zabawy : andrzejkami, choinka , karnawaowe, bal przebieraców .

3. Dziaalno samorzdowa i spoeczno-wychowawcza we wspópracy z Rad Nadzorcz i Radami Osiedlowymi LSM :

*

imprezy rekreacyjne w osiedlach przy wspópracy z Radami Osiedlowymi np. :
"Witajcie Wakacje", "Festyn Koszaka Opaka", "Witaj Lato", "egnajcie Wakacje", itp.

*

Imprezy okolicznociowe organizowane przy wspópracy Rady Nadzorczej i Rad Osiedli :
o Dzie Dziecka, Festyn Rodzinny, Dzie Matki itp.
o Uroczysto wrczenia nagród w ramach konkursu na "Najpikniej ukwiecony balkon" i na "Najpikniejsze osiedle" itp.

*

Spotkania organizacji :
o Towarzystwa Przyjació Sonecznego Wzgórza
o Stowarzyszenia Pokolenie
o Stowarzyszenia Posterunek na Sonecznym Wgórzu

*

Spotkania okolicznociowe zwizane z funkcjonowaniem dzielnicy LSM.
*

Organizacja Zebra Grup Czonkowskich poszczególnych osiedli i Zebrania Przedstawicieli LSM


Uwaga !

Szczegóowych informacji o formach dziaalnoci udzielaj pracownicy Domu Kultury LSM pod nr. tel. : 743-48-29, 525-87-57, 525-82-45

 
 

Domy kultury - Lublin i okolice - Poudnie

Dom Kultury Lubelskiej Spódzielni Mieszkaniowej korzystajc z dowiadcze i wzorców dziaalnoci spoeczno-samorzdowej w Sp-ni oraz w oparciu o sugestie, propozycje i opinie mieszkaców stworzy zrby swojej...