Szkolenie dla nauczycieli

sobota 16.04.2011 do niedziela 17.04.2011

Szkolenie dla nauczycieli

Na zaproszenie naszego ośrodka szkolenie poprowadzi gość specjalny : autorka Metody Lebox Dr Hanna Muńko, która w trakcie pracy naukowej i badań prowadzonych nad możliwościami ludzkiego umysłu opracowała tę metodę, obroniła ją w rozprawie doktorskiej i opatentowała (ochrona patentowa obowiązuje na obszarze RP i Unii Europejskiej).

Termin: 16-17.04.2011r.Cena kursu: 950 zł/os + VAT 23%

W cenie szkolenia każdy terapeuta otrzymuje jedną sztukę LEBOX SMART (zestaw pomocy niezbędny do prowadzenia terapii i zajęć metodą LEBOX),

Gdzie: Warszawa (dokładny adres podamy po zebraniu grupy, liczba miejsc do 15 osób). Każda osoba zgłoszona dostanie od nas mailowo imienną kwalifikację na kurs.

WAŻNE: Z dniem 12.04.2011r. upływa termin wpłaty i rezerwacji miejsca na to szkolenie.

Wpłaty należy dokonać na konto: Centrum Doradztwa i Edukacji SUKCES
mbank 85 1140 2004 0000 3602 53360405
w tytule wpłaty prosimy podać LEBOX oraz imię i nazwisko uczestnika lub placówkę kierującą.

To 20 godzinne szkolenie dla terapeutów (nie trzeba być psychologiem lub pedagogiem, nauczyciele uczący w przedszkolu i szkole po tym szkoleniu dostają certyfikat Dyplomowanego Terapeuty Metody LEBOX, który uprawnia do prowadzenia zajęć i terapii w oparciu o tą metodę. ) Kurs kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym, żeby każdy uczestnik kursu był pewien, że wiedza, którą opanował zostanie przez niego efektywnie wykorzystana w praktyce w jego codziennej pracy. Po pomyślnie zdanym egzaminie otrzymuje tytuł SPECJALISTY. Szkolenie warsztatowe dla terapeutów zakończone jest EGZAMINEM (pisemnym i praktycznym,) oraz UZYSKANIEM TYTYŁU „SPECJALISTY METODY LEBOX W ZAKRESIE TERAPII"

Ramowy program szkolenia:
1.Przygotowanie ucznia do korzystania z Metody Lebox (4 godziny)
Komunikacja – zadania komunikacji interpersonalnej
Nawiązanie relacji z uczniem – odświeżenie kontaktów
Rozmycie etykiet i rozpoznanie wzorców postępowania
Rozpoznanie systemu komunikacji u ucznia
Filtry komunikacyjne
Raport – rodzaje raportu
Raport świadomy – dopasowanie się – przejęcie raportu
Raport nieświadomy – mimowolne dopasowanie
Predykaty (omówienie listy czasowników)
Modalności
Submodalności – lista możliwych submodalności – zmiana parametrów obrazu.

2.Klucze do osiągania rezultatów (1 godzina)
a. Cel określony pozytywnie – czego konkretnie chcesz nauczyć
b. Określ obecną sytuację – czyli gdzie jesteś teraz
c. Czy znasz swojego ucznia – skąd będziesz wiedział, że uczeń to umie – po czym to poznasz
d. Czy jest naprawdę pożądany – co ci da, że twój uczeń będzie to umiał – do czego tę wiedzę wykorzystasz – jakiej całości ta wiedza jest częścią
e. Czy twój uczeń wie, co jemu to da – rozbudź w nim ciekawość i pokaż możliwości wykorzystania tej wiedzy
f. Nie zakładaj niczego z góry – jeśli twój uczeń nie potrafił tego wcześniej, to wcale nie jest oczywiste, że dzisiaj tego nie potrafi zrobić. Każdy mózg się rozwija – tylko w innym tempie i w innym kierunku bądź w kierunku innej inteligencji.

3.Wprowadzenie do Metody Lebox (5 godzin)
Kinezjologiczne założenia – przekraczanie linii środka
Rodzaje pamięci
Trzy mózgi
Filozofia Kaizen
Umysł świadomy i nieświadomy – zadania umysłu świadomego i nieświadomego TLT
Co wchodzi w skład zestawu Lebox
Dobieranie kolorów puzzli do wykonywanego ćwiczenia
Zastosowanie do różnych przedmiotów i na różnych poziomach edukacji
Specjalne zastosowanie Metody Lebox do terapii i wyrównywania szans edukacyjnych

4.Warsztaty (10 godzin) Ułożenie i omówienie przykładowej lekcji z różnych przedmiotów na różnych etapach edukacji z wykorzystaniem Metody Lebox (samodzielna praca nauczycieli) Dopasowanie Metody Lebox do konkretnych potrzeb edukacyjnych
Ewaluacja i korekta błędów
Bazar propozycji zastosowań przez nauczycieli konkretnych przedmiotów
Podsumowanie nabytych umiejętności
Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi dotyczące Metody Lebox

Po zakończonym szkoleniu nauczyciele terapeuci zdają egzamin pisemny i praktyczny. Po pomyślnie zdanym egzaminie otrzymują certyfikat ukończenia kursu i otrzymują stopień / tytuł: SPECJALISTA METODY LEBOX W ZAKRESIE TERAPII

O metodzie
Metoda Lebox to sposób na skuteczną naukę języków obcych oraz innych przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, biologia, historia, chemia, w których opanowanie faktów (czyli dat, wzorów itp.) jest kluczowym zagadnieniem do prowadzenia dalszego procesu nauki. Nauczyć się tą metodą można wszystkiego, co wymaga pamięciowego opanowania, oczywiście po wcześniejszym dokładnym zapoznaniu się z tematem. Sukces tego sposobu nauki polega na wytworzeniu maksymalnej koncentracji u uczącego się .Metoda umożliwia reedukację mikrodeficytów i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mniej zdolnych.

Metoda Lebox jest oparta na kinezjologii edukacyjnej, w takim rozumieniu, że podczas wykonywania ćwiczenia na przyrządzie edukacyjnym Lebox, każdorazowo przekraczając linię środka, uczący buduje nową relacją między obiema półkulami, czyli wytwarza nowy pomost między neuronami (komórkami nerwowymi). Każdy z nas świetnie wie, że w szybkim przypomnieniu sobie danego faktu nie odgrywa roli ilość neuronów w mózgu, ale ilość połączeń wytworzonych między nimi. Do wytworzenia jak największej sieci połączeń służy właśnie przyrząd edukacyjny Lebox, a do jak najskuteczniejszego zapamiętania – Metoda Lebox

Metoda Lebox to nieoceniona pomoc w pozytywnym podejściu do realizacji Twoich zadań-to nieustanna „projekcja dobrych myśli". Dzięki temu urządzeniu i tej metodzie możesz się przekonać, że to, czy nastawiasz się do czegoś (np. zmiany pracy, nauki, nowego związku, odchudzania) dobrze, czy źle – czyni wielką różnicę, jakiego rezultatu swoich działań możesz się tak naprawdę spodziewać. Jeśli chciałbyś się przekonać, jaka siła OLBRZYMA mieszka w Twoim umyśle, dołącz do użytkowników narzędzia Lebox i zacznij działać…już od teraz!!! Tak naprawdę z sercem … i sprawdź, czy są jeszcze wolne miejsca na to szkolenie.

Przeczytaj opinie osób uczestniczących we wcześniejszych edycjach kursu dla terapeutów:

LEBOX to narzędzie edukacyjne, środek dydaktyczny i metoda nauczania oparta na elementach kinezjologii, mobilizująca mózg do większej aktywności. Każdy, kto spotka się z tą metodą z pewnością szybko ją doceni, gdyż uaktywnia procesy myślowe oraz skuteczne zapamiętywanie faktów u najmłodszych i najstarszych jej użytkowników. Jedni przy pomocy tego nazwałabym – systemu – bo to jest i metoda i narzędzie -w najmłodszym wieku przyspieszają swój rozwój, młodzież go stymuluje, a najbardziej dorośli przedłużają jego kondycję. LEBOX, początkowo przeznaczony przez twórczynię – Hannę Muńko do nauki języka angielskiego, w trakcie użytkowania szybko przekształcił się w narzędzie niezwykle przydatne do edukacji w innych przedmiotach. LEBOX możliwy jest do wykorzystania w pracy dydaktycznej nauczycieli najmłodszych dzieci, dzieci starszych – na wszystkich etapach i we wszystkich dziedzinach edukacji. Daje nauczycielowi szansę rozwijania kreatywnego podejścia do nauczania przez możliwość własnego modelowania map, otwartych na taki rodzaj działalności niezależnie od treści nauczania wynikających z realizowanej podstawy programowej. Można stosować go zarówno w pracy indywidualnej , jak i grupowej. Szczególnie skuteczny może być w nauczaniu indywidualnym, kiedy występuje pilna potrzeba szybkiego wyrównania szans na przykład chorującego dziecka. Nie tylko nauczyciele przedmiotowi, ale również terapeuci mogą stosować LEBOX w pracy z dziećmi, korygując przy jego pomocy stwierdzone mikrodeficyty, np. dysleksję rozwojową, dysortografię. LEBOX znajduje również zastosowanie przy reedukacji np. po wypadkach, wylewach czy udarach mózgu.
Nie ma takiego wieku, w którym nie można byłoby sięgnąć po LEBOX. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że system ten może być również stosowany przez rodziców lub dziadków (oni miewają więcej czasu), chcących stymulować rozwój pociech, zaspokajać wrodzoną ciekawość poznawczą swoich potomków, rozwijać ich sprawność manualną , poczucie estetyki i prowokować do harmonijnego rozwoju.

mgr Elżbieta Mazurek Konsultant ds. oceniania i opiniowania programów Gdyński Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Specjalista Neurolog Dziecięcy „Zestaw- przyrząd edukacyjny Lebox – jest cenną pomocą naukową przede wszystkim wzmacnia koncentrację i pomaga w ćwiczeniu pamięci zarówno krótko jak i długotrwałej.
Może znaleźć zastosowanie zarówno jako zwykła pomoc naukowa oraz jako narzędzie terapeutyczne u pacjentów z deficytami poznawczymi……" „Jest dobrym uzupełnieniem metod terapeutycznych znajdujących zastosowanie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym…."

Dr med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

 

Ważne! Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem, jeśli nie dostaną Państwo potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie w przeciągu 2 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego – zdarza się, że Państwa zgłoszenia do nas nie docierają.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i data wpłynięcia przelewu.
Zgłoszenia na szkolenie za pomocą formularza zgłoszeniowego – pobierz formularz. Formularze prosimy przesyłać drogą mailową lub faksem.

Kontakt: sukces.sukces@gmail.com
tel.: 22 251 69 25
fax: 22 425 11 15
tel. GSM: 696 806 539, 509 585 619

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie