Bezpłatne Konsultacje psychologiczne dla Rodziców w Warszawie

Data wydarzenia: środa 14.03.2012 do piątek 13.04.2012

Konsultacje to spotknie z psychologiem (psychoterapeutą) mające na celu określenie charakteru problemu i wskazanie sposobów pomocy lub możliwości jego rozwiązania.

Rola Rodzica to oprócz wielu radości także stres, zmaganie się z wieloma problemami, zmęczenie, niepewność.
Rodzice często zostają sami z wieloma trudnościami. Nie zawsze mają oparcie.

W czasie spotkania Rodzice mają możliwość opowiedzenia o trudnościach, podzielenia się wątpliwościami, przyjrzenia się problemom, uzyskania informacji o sposobach poradzenia sobie.

Konsultacje odbywają się w terminie uprzednio uzgodnionym.

Dla rodziców niemowląt do 8 tygodnia życia możliwa jest konsultacja w domu.

Adres: ul.Cieszkowskiego 1/3lok.119 (blisko Pl.Wilsona)

Zapisy:
www.pomocrodzicom.pl
0 609 858 868 – Monika Ciechomska

Konsultacje są bezpłatne. Rodzice z Dzielnicy Żoliborz mają pierwszeństwo.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje realizowany przez Stowarzyszenie „Rezerwat Kultury" 

Gwiazdkowe prezenty od 5.10.15.

Zobacz także