Arkady Dzieciom: Dzień dobry muzyko

Zamek Królewski w Warszawie, Plac Zamkowy 4 mapa

sobota 24.08.2019

Arkady Dzieciom: Dzień dobry, muzyko

Jedno z Pięciu muzycznych praw człowieka, sformułowanych przez Międzynarodową Radę Muzyki, mówi, że (…) każde dziecko ma prawo do dostępu do muzyki poprzez aktywne uczestnictwo, słuchanie, twórczość i przekaz informacji. W odpowiedzi na ten postulat w 2001 roku orkiestra Warsaw Camerata zainicjowała program Filharmonia Przedszkolaka, pozwalający najmłodszym słuchaczom na kontakt z muzyką graną na żywo.

Istotą i celem tych działań jest: uwrażliwienie dzieci na różne elementy muzyki oraz pokazanie jej obecności w codziennym życiu, kształtowanie świadomości walorów estetycznych utworów muzycznych. Każdy z koncertów zawiera również elementy muzykoterapii, logopedii oraz ̶ co najważniejsze, wspólne śpiewanie, zabawy muzyczne. Pozwala to dzieciom na realizację kolejnego muzycznego prawa człowieka, czyli swobodę wyrażania siebie poprzez muzykę.

Filharmonia Przedszkolaka jest kompletnym, autorskim programem umuzykalniającym, uwzględniającym najnowsze światowe trendy edukacyjne oraz potrzeby dzieci. To połączenie koncertu i zajęć muzycznych z aktywnym, autentycznym udziałem najmłodszych słuchaczy. Zarówno światowe badania, jak również nasze kilkuletnie doświadczenia pokazują, że w edukacji kulturalnej najlepsze efekty uzyskuje się przede wszystkim dzięki: współuczestnictwu w wydarzeniu, fizycznemu kontaktowi z instrumentami, samodzielnemu odkrywaniu możliwości brzmieniowych.

Podczas obydwu spotkań w ramach Królewskich Arkad Sztuki zapoznamy najmłodszych słuchaczy ze specyfiką i rozpiętością skali dźwięków kwartetu smyczkowego oraz porozmawiamy o tym, jak skrajnie kontrastowe emocje potrafi wyrazić bądź wyzwolić u słuchaczy określony rodzaj muzyki.

Dyrygent: Paweł Kos-Nowicki z zespołem

*Wstęp wolny.

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Arkady Dzieciom: Dzień dobry muzyko

Zamek Królewski

INFORMACJA O ZWIEDZANIU
ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE
w sezonie zimowym (1 października 2008 - 30 kwietnia 2009)
W sezonie zimowym Zamek Królewski jest nieczynny w poniedziałki;
dniem bezpłatnego wstępu jest niedziela.

Trasa …

Więcej

Adres:

Plac Zamkowy 4
00-277 Warszawa


Kontakt:

tel. (022) 35 55 170
zamek@zamek-krolewski.art.pl
http://www.zamek-krolewski.com.pl
facebook