akcja społeczna

Data wydarzenia: czwartek 15.03.2012 do czwartek 22.03.2012

Apel przeciwko likwidacji i prywatyzacji stołówek szkolnych w warszawskich szkołach.

Tekst petycji – źródło: http://www.petycje.pl/petycja/8540/apel_przeciwko_likwidacji_i_prywatyzacji_warszawskich_stolowek_szkolnych.htmlDo: Prezydent Warszawy  p. Hanny Gronkiewicz-Waltz  Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa 
Zdrowe i smaczne pożywienie to podstawowy element dobrego rozwoju dziecka. Możliwość spożycia ciepłego pełnowartościowego posiłku to kluczowy warunek, aby dzieci mogły rozwijać się i skorzystać z oferty edukacyjnej szkoły – pokazuje to wiele badań z zakresu pedagogiki, oraz nauk o żywieniu. 
 Prywatyzacja stołówek i przekazanie ich zewnętrznym firmom nastawionym na zysk, a nie na dobro dziecka, przyczyni się do obniżenia jakości serwowanych posiłków. Zdecydowanie trudniej kontrolować produkty, skład posiłków, uwzględniać bieżące potrzeby dzieci, reagować na niewłaściwe usługi, jeśli jedzenie przyrządzane jest przez zewnętrzną firmę. Prywatyzacja doprowadzi do sytuacji, w której zysk będzie generowany kosztem jakości posiłków. 
 Nie zgadzamy się na masowe zwalnianie wieloletnich pracownic i pracowników stołówek wiążące się nie tylko z pozbawieniem ich źródła utrzymania, ale i daleko idącymi konsekwencjami społecznymi. Osoby pracujące w szkolnych kuchniach pełnią ważną funkcję w szkolę, mają bliskie relacje z dziećmi, troszczą się o nie. Zewnętrzna firma nie jest w stanie tych działań przejąć. Prywatyzacja stołówek oznacza przedmiotowe traktowanie osób wykonujących ciężką, wartościową pracę . Polityka oszczędności na kosztach osobowych jest nieludzka, skazuje setki osób na bezrobocie i wykluczenie. Szkoła to miejsce, w którym dzieci uczą się zasad wspólnego życia. Chcemy, aby dzieci zrozumiały iż w społeczności, każdy i każda jest ważny i warto troszczyć się o innych. Nie zgadzamy się na model jaki proponują władze dzielnicy, model społeczeństwa nastawionego wyłącznie na zysk, gdzie z dnia na dzień można kogoś usunąć, skreślić. 
 Prywatyzacja stołówek nie oznacza oszczędności, tylko przerzucanie kosztów. Przykłady dotychczasowych prywatyzacji z Bemowa – w zeszłym roku sprywatyzowano 33 stołówki – pokazują iż ceny posiłków realnie wzrosły (średnio z 5,91 zł do 7,68 zł). Rzekoma oszczędność samorządu polega na przeniesieniu kosztów na rodziców. To z ich kieszeni prywatni przedsiębiorcy będą musieli opłacić czynsz, rachunki, obsługę – koszty które do tej pory pokrywały samorządy. Wzrost cen posiłków skutkuje zwiększeniem grupy dzieci, których rodziców nie stać na pokrycie kosztów posiłków. Oznacza to również wzrost kosztów dofinansowania posiłków dla ośrodków pomocy społecznej, co może doprowadzić do zaostrzenia kryteriów dotyczących pomocy dla dzieci z najuboższych rodzin
 Prywatyzacja stołówek to działanie niweczące dotychczasową pracę nad zapewnieniem jakości żywienia dzieci w Warszawie. Pracownicy i pracowniczki szkolnych kuchni to osoby z dużym doświadczeniem i przeszkolone w podstawach żywienia. W ciągu ostatnich lat wiele szkolnych stołówek zostało wyremontowanych, przeprowadzone były kampanie i projekty edukacyjne z osobami gotującymi, dziećmi i rodzicami. Nad składem posiłków od lat pracują specjaliści i specjalistki, starając się ułożyć menu zapewniające wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Przerzucenie tej odpowiedzialności na prywatne firmy to zniweczenie wysiłków wielu ludzi, fundacji, stowarzyszeń. To zakwestionowanie efektów wieloletnich prac samorządów i przykład niegospodarności.
 Budżet Warszawy nadwyrężają nie stołówki szkolne, ale wydatki na rozrywkę lub wielomilionowe inwestycje, których nikt z mieszkańcami nie konsultował. Nie zgadzamy się na łatanie dziur kosztem dzieci i osób pracujących w stołówkach. My wiemy, że zdrowie i edukacja to najważniejsze inwestycje. Sprzeciwiamy się prywatyzacji stołówek i żądamy realnego wpływu na planowanie wydatków oraz budżetu.  Niżej podpisany/a: Anna Albin  01-528 Warszawa miastodlawszystkich@gmail.com    

Gwiazdkowe prezenty od 5.10.15.

Zobacz także