Konkurs Plastyczno-Filmowy Łowcy smogu

Konkurs Plastyczno-Filmowy Łowcy smogu

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży organizuje konkurs multimedialny dla młodych ludzi, aby uczulić ich na profilaktykę ochrony powietrza w Krakowie i poza nim.

REGULAMIN
Konkursu Plastyczno- Filmowego ŁOWCY SMOGU

I. Cele:
– pogłębienie świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących z zanieczyszczenia powietrza – uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem najbliższego środowiska naturalnego
– kształtowanie pozytywnych nawyków ekologicznych: wybieranie „czystych” środków transportu, zwracanie uwagi dorosłym na ten problem
– promocja współczesnej twórczości dziecięcej i młodzieżowej ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych
– wyróżnienie najlepszych prac i ich autorów
– inspirowanie do aktywności twórczej

II. Kryteria uczestnictwa
– Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z Krakowa i okolic. W programie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7-12 lat oraz młodzież gimnazjalna i licealna (13-19 lat).
– Do udziału należy zgłaszać autorskie krótkie filmy, realizowane samodzielnie lub zespołowo. Gatunek i format filmu jest dowolny (może to być np. film nagrany amatorską kamerą lub telefonem komórkowych, animacja komputerowa, poklatkowa, prezentacja Power Point itp.). Czas trwania filmu nie może przekroczyć 5 minut.
– Hasło „Łowcy Smogu” może być traktowane bardzo szeroko, jako luźna inspiracja. Zachęcamy do kreatywnego podejścia do tematu.

III. Zgłoszenia
– Prace należy zgłaszać do 20 lutego 2017 r. na adres:
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie ul. Szeroka 16
31-053 Kraków
Z dopiskiem: „Konkurs “ŁOWCY SMOGU ”
– Do zgłoszonej pracy plastycznej należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia według załączonego wzoru.
– Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej (bez użycia materiałów spożywczych), w formacie nie mniejszym niż format A4.
– Filmy zapisany na nośniku danych USB lub płycie CD, w wybranym formacie: AVI, MP4, MPG, MOV. Płyta lub nośnik powinna być opisana następująco: tytuł filmu, imię i nazwisko autora, kategoria. Filmy można także zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając je na adres: warsztaty.sckm@gmail.com. Zgłoszenie elektroniczne powinno zawierać :
– wypełnioną Kartę Zgłoszenia wg załączonego wzoru (w formacie PDF, JPG lub DOC)
– Plik filmowy w wybranym formacie: AVI, MP4, MPG, MOV, opisany tytułem filmu.

Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia filmów niespełniających kryteriów technicznych oraz tematycznych.

IV. Terminy.
Prace należy zgłaszać do 20 lutego 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Ogłoszenie wyników oraz Przegląd odbędzie się dnia: 28 LUTEGO 2017, wtorek, godz. 16.00, w pracowni Atelier, ul. Szeroka 16

V. Jury.
Oceny konkursu dokona profesjonalne jury, specjaliści w dziedzinie filmu i plastyki. Jury wyłoni laureatów, którzy zostaną wyróżnieni i nagrodzeni. Ocena jury jest ostateczna i niepodważalna.

VI. Nagrody
Nadesłane prace oceniane będą w 4 kategoriach:
– Plastyka – dzieci (w wieku 6 – 12 lat)
– Plastyka- młodzież (w wieku 13 – 19 lat)
– Film – dzieci (w wieku 6 – 12 lat)
– Film – młodzież (w wieku 13 – 19 lat)
W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody i/lub wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród.

VII. Informacje :
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.sckm.krakow.pl oraz pod numerem telefonu 12 421 29 97.

Organizatorem Projektu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie (www.sckm.krakow.pl). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny konkursu. O ewentualnych zmianach zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni.

VIII. Postanowienia końcowe.
Zgłoszenie uczestnictwa na konkurs oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego prac w mediach, druku, publikowanie ich w Internecie, umieszczenie na nośnikach cyfrowych oraz eksponowanie ich w innych miejscach z podaniem danych osobowych w celu propagowania konkursu. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji konkursu oraz działalności SCKM.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:
Beata Milligan – warsztaty.sckm@gmail.com, tel. 12 421 29 87

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:ekologiaplastyczne