Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Watroby „LIVER”

Celem Stowarzyszenia LIVER jest ratowanie życia dzieci chorych na różne schorzenia dróg żółciowych i wątroby. W Polsce niektóre z przeszczepów wątroby nie są wykonywane i dlatego pomoc jaką świadczy Stowarzyszenie polega na pośredniczeniu i organizowaniu leczenia za granicą, zapewnieniu na okres leczenia zaplecza socjalnego w danym kraju oraz pomocy w zdobywaniu środków finansowych na ten cel. W Polsce, niekiedy czas oczekiwania na operację jest bardzo długi. Stowarzyszenie współpracuje między innymi z klinikami w Paryżu i Brukseli oraz organizacjami humanitarnymi w całej Europie.

Stowarzyszenie LIVER opiekuje się także dziećmi po przeszczepach (również tymi, które operację miały wykonaną w kraju), ponieważ niezbędna im jest stała specjalistyczna opieka medyczna (okresowe kontrolne badania wymagane przez szpital, w którym dokonano operacji) oraz drogie leki (m.in. zapobiegające odrzutowi przeszczepu).

778 ocen
4.96
dodaj ocenę
×
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Watroby „LIVER”

Adres:

ul. Stojałowskiego 39/21
30-611 Kraków

Kontakt:

tel./fax (0-12) 654-52-99
liver@liver.pl
http://www.liver.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku