Dzień Dziecka w Multikinie

Grodzisko w Sopocie- skansen Muzeum Archeologicznego w Gdańsku,

Najstarszy zabytek Sopotu

Zapraszamy do odwiedzenia najstarszego zabytku w Sopocie, a jednocześnie Oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, czyli zabytkowego Grodziska figurującego pod adresem ul. Haffnera 63.

Grodzisko? A co to takiego?

Chyba każdy kiedyś słyszał tę nazwę. Czym jednak dokładnie jest tajemnicze grodzisko? Spieszymy z wyjaśnieniem…
Archeologiczne grodzisko to po prostu pozostałość po osadzie obronnej (tzw. grodzie). Występuje ono w postaci kolistego, bądź czworobocznego wzniesienia.
Termin „grodzisko” bywa także stosowany na określenie osady obronnej (grodu) o wielkich rozmiarach.

Co znajdziemy na miejscu?

Ten urokliwy Skansen, czyli muzeum na wolnym powietrzu (w tym przypadku jest to tzw. skansen archeologiczny), położony jest w malowniczej scenerii bujnej zieleni i szumiących strumyków.
Prezentowane są tutaj zrekonstruowane zabudowania grodu: chaty, brama i częściowo – palisada (ogrodzenie z drewnianych pali).
Wszystkie powyższe elementy zabudowy zrekonstruowano dokładnie w miejscach odkrycia ich reliktów, czyli pozostałości po autentycznych elementach zabudowy istniejących w przeszłości.

Popularyzowanie archeologii

Powstanie Skansenu pozostaje w zgodzie z propagowanym obecnie nurtem archeologii eksperymentalnej. Ma on na celu ochronę zabytków archeologicznych i popularyzowanie historii.
Popularyzacji historii służą szczególnie organizowane corocznie Festyny Archeologiczno-Historyczne. Obejmują one cykl imprez o charakterze kulturalno-turystycznym z silnym naciskiem na edukacyjny wymiar całego przedsięwzięcia.
Ponadto organizowane są historyczne imprezy plenerowe, spotkania integracyjne młodzieży polskiej i zagranicznej, a przede wszystkim prowadzone są tutaj lekcje żywej historii dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Ożywają wówczas warsztaty dawnych rzemiosł, odbywają się liczne konkursy, gry i zabawy plebejskie, pokazy walk na miecze i topory, strzelanie z łuku, prezentacje uzbrojenia, efektowne tańce celtyckie, szkockie i irlandzkie oraz koncerty muzyki dawnej.

Ważny punkt na szlaku turystycznym Europy

Skansen stanowi bardzo atrakcyjny ośrodek muzealno-dydaktyczny promujący historię i zabytki wczesnośredniowiecznych Pomorzan.
Odwiedzany jest rokrocznie przez tysiące turystów z Polski i zagranicy. Przyjeżdżają do niego nie tylko mieszkańcy Trójmiasta, czy młodzież szkolna, ale wszyscy pasjonaci tradycji i obyczajów słowiańskich oraz wikińskich.

Dodatkowa atrakcja – pawilon wystawienniczo-edukacyjny

Zaraz przy Skansenie, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku wraz z Gminą Miasta Sopotu zrealizowało współfinansowany przez Unię Europejską projekt „Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie”.
Nowoczesny pawilon wystawienniczo-edukacyjny pozwala upowszechniać kulturę i tradycję historyczną, a także wzbogaca ofertę wystawienniczą i edukacyjną regionu.

Co w pawilonie?

W pawilonie ma miejsce stała wystawa najstarszych zabytków archeologicznych Sopotu. Ekspozycja ta nosi nazwę „Najstarsze Dzieje Sopotu”.
Znajdziemy tam także opis pradziejów południowej strefy obszaru Morza Bałtyckiego, prezentowany z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych.
Ponadto, mieszczą się tam pracownie dla dzieci i młodzieży (przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych) oferujące zajęcia praktyczne polegające na odtwarzaniu średniowiecznych rzemiosł.
Na zakończenie należy dodać, iż odbiorcy w każdym wieku mogą uczestniczyć w cyklach odczytów przybliżających dzieje wczesnośredniowieczne.

503 ocen
4.96
dodaj ocenę
×
Grodzisko w Sopocie- skansen Muzeum Archeologicznego w Gdańsku,

Adres:

ul. Haffnera 63, Sopot

Kontakt:

(58)32222100
http://www.grodziskosopot.pl/oddzialy/grodzisko-sopot

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku