Fundacja BUGEI

Działamy i pomagamy na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych (fizycznie i umysłowo), a także dzieci z obszaru patologii społecznych.

Przygotowujemy osoby niepełnosprawne do życia we współczesnym społeczeństwie i przeciwdziałamy ich izolacji społecznej.

Pomagamy w aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych obszarach działalności społecznej i kulturalnej oraz sportowej.

Upowszechniamy kulturę fizyczną i japońskie sztuki walki wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także osób niepełnosprawnych jako formy spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacji.

Wspieramy rozwój szkół, organizacji i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci z obszaru patologii społecznych, a także rozwoju sportu i rekreacji ruchowej.

W ramach Centrum Rozwoju Dziecka prowadzimy cykl warsztatów „…nie wierzę, że mogę i potrafię…” przeznaczonych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych patologią z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.

W ramach Ośrodka BUDOTERAPII realizujemy zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla uczniów szkół o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące program autorski BUDOTERAPII, stworzony przez Prezes Zarządu Fundacji, p. Kingę Jędrych.

W ramach Ośrodka Japońskich Sztuk Walki prowadzimy treningi karate, kobudo, samoobrony, a także zajęcia z wykorzystaniem modułu „Samurai Camp”.

 

Fundacja BUGEI

Adres:

ul. 11 Listopada 63/24
91-371 Łódź,

Kontakt:

601 354 678
fundacja@fundacjabugei.pl
http://www.fundacjabugei.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku