Co dzieje się dzisiaj w Twojej okolicy

Zobacz!

Rodzinne wakacje

Tanie noclegi w Chorwacji
Tanie noclegi w Chorwacji

Tanie noclegi w Chorwacji

ZOBACZ
Rezerwuj domek w Chorwacji
Rezerwuj domek w Chorwacji

Rezerwuj domek w Chorwacji

ZOBACZ
Rezerwuj domek we Włoszech
Rezerwuj domek we Włoszech

Rezerwuj domek we Włoszech

ZOBACZ
Wakacje na kempingu we Włoszech
Wakacje na kempingu we Włoszech

Wakacje na kempingu we Włoszech

ZOBACZ
Rezerwuj wakacje we Włoszech
Rezerwuj wakacje we Włoszech

Rezerwuj wakacje we Włoszech

ZOBACZ
Tanie noclegi we Włoszech
Tanie noclegi we Włoszech

Tanie noclegi we Włoszech

ZOBACZ
Rezerwuj wakacje we Włoszech
Rezerwuj wakacje we Włoszech

Rezerwuj wakacje we Włoszech

ZOBACZ
Wakacje na kempingu w Słowenii
Wakacje na kempingu w Słowenii

Wakacje na kempingu w Słowenii

ZOBACZ
Rezerwuj wakacje we Francji
Rezerwuj wakacje we Francji

Rezerwuj wakacje we Francji

ZOBACZ
Kempingi z atrakcjami dla dzieci
Kempingi z atrakcjami dla dzieci

Kempingi z atrakcjami dla dzieci

ZOBACZ
Znajdź wydarzenia      dla swojej rodziny

Katalog Miasta Dzieci • fundacje i stowarzyszenia

Stowarzyszenie “U Siemachy”

Stowarzyszenie zrzesza osoby związane z działalnością edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą Dziennego Ośrodka Socjoterapii „U Siemachy”, które pragną pomagać dzieciom i młodzieży potrzebującej wsparcia, pomocy i opieki.

Celem stowarzyszenia jest:

1. prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego dla młodzieży,

2. wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez zapewnienie pomocy jej członkom i podejmowanie działań w najbliższym środowisku dziecka, które sprawia problemy wychowawcze, jest niepełnosprawne lub zagrożone demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,

3. szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz liderów młodzieżowych,

4. doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, wychowaniem i pomaganiem,

5. popularyzacja  wiedzy z  zakresu  wychowania dzieci i młodzieży oraz  umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:

1. prowadzenie i wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie innych grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2. organizowanie zdarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w powiązaniu z szerzeniem idei poszanowania godności człowieka, zdrowego stylu życia, tolerancji oraz wolności od uzależnień i stosowania przemocy,

3. inicjowanie i organizowanie seminariów i konferencji dla osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych jak również szkolenie i integrowanie członków Stowarzyszenia,

4. współpracę z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,

5. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
Adres:

ul. Długa 42
31 - 146 Kraków


Kontakt:

(012) 632 11 88
biuro@siemacha.org.pl
http://www.siemacha.org.pl
facebook