menu
×

Katalog Miasta Dzieci • domy kultury

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie

Dzieci uczestniczące w zajęciach w MDK “Muranów” są laureatami twórczości dziecięcej i młodzieżowej nie tylko w Warszawie, ale również w Polsce i na całym świecie. Biorą aktywny udział w konkursach i przeglądach: plastycznych, tanecznych, teatralnych, literackich i innych. Rozwijają się pod opieką wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej.
Adres:

ul. Stawki 10,
00-178 Warszawa (wejście na tyłach budynku)


Kontakt:

22 635 01 40
kultura@mdk-muranow.waw.pl
http://www.mdk-muranow.waw.pl/

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie