Fundacja Sto Pociech

Adres:

  • ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa

Kontakt:

logo
 

Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi. Jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju rodziny oraz inspirowanie do twórczego spdzania czasu ze sob.

Fundacja ma siedzib na Warszawskim Nowym Miecie, w historycznym budynku otoczonym piknym ogrodem. Przestrze dostosowana jest do pobytu najmodszych dzieci i osób niepenosprwnych. W Fundacji dziaa Kafejka Stu Pociech - miejsce, gdzie mona napi si kawy, zje domowe ciasto, pogada i odpocz, a take uczestniczy w rónych wydarzeniach artystycznych.

Oferujemy zajcia dla dzieci z rodzicami, rodziców i samodzielnych dzieci:

Klubik Maluchów i Rodziców – grupy zabawowe, warsztaty, wykady z dzieckiem na kolanach dla rodziców i opiekunów oraz oferta konsultacyjna wzmacniajca rodzin w momencie, gdy pojawiaj si w niej dzieci. Zajcia pomylane tak, by w ich trakcie dzieci (od 0 do 3 lat) mogy by z rodzicami.

Odkrywanie wiata na nowo - warsztaty edukacyjno - zabawowe wprowadzajce dzieci w tajniki otaczajcego wiata, a rodzicom podpowiadajce, jak z dziemi bada i twórczo korzysta z tego, co wokó.

apanie bakcyli - wydarzenia artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne i inne) oraz towarzyszce im warsztaty plastyczne dla rodzin z maymi dziemi, przygotowane tak, by dzieci dowiadczyy radoci bycia twórc, a doroli mogli odkrywa drzemice w nich talenty.

Warsztaty dla smyka i taty – warsztaty wzmacniajce tatów w postawie obecnego i aktywnego ojca, a dzieciom dajce rado bycia i poznawania wiata z tat.

Ogród Stu Pociech – warsztaty edukacyjne i prace w ogrodzie dla dzieci i rodziców, zachcajce do poznania, obserwowania i ksztatowania swojego otoczenia.

Brykamy bez mamy - spotkania omielajce maluchy do spdzania czasu bez mamy i w gronie rówieników, umoliwiajce nauk samodzielnoci i zdobywanie nowych umiejtnoci (od 2.5 do 4lat).

Warsztaty dla mamy i taty – warsztaty w trakcie których rodzice wzmacniaj siebie w byciu wystarczajco dobrym rodzicem.

 

W Fundacji dziaaj take:
Klub Terapeutyczny dla Dzieci z Problemami Emocjonalnymi i Ich Rodziców.
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna zorientowana na problemy zwizane z rodzin.
Mediacje rodzinne – spotkania wspierajce rodzin w kryzysie.

W zespole Fundacji pracuj specjalici rónych dyscyplin naukowych, przygotowani do twórczej pracy z maymi dziemi oraz do wspierania rodziców. Wspópracujemy z ekspertami z polskich organizacji pozarzdowych i orodków akademickich oraz z instytucjami samorzdu lokalnego.

 
 

Zajcia - I dla Mamy i dla Taty - rdmiecie - Warszawa

Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi. Jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju rodziny oraz inspirowanie do twórczego spdzania czasu ze sob.Fundacja ma...

Fundacje i Stowarzyszenia - rdmiecie - Warszawa

Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi. Jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju rodziny oraz inspirowanie do twórczego spdzania czasu ze sob.Fundacja ma...

Miejsca Wszechstronnego Rozwoju - rdmiecie - Warszawa

Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi. Jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju rodziny oraz inspirowanie do twórczego spdzania czasu ze sob.Fundacja ma...
Konferencja Edukacji Demokratycznej
 
Buy Best replica watches online here: rolex replica rolex replica replica watches rolex replica replcia watches cheap replica watches best replica watches cheap rolex replica watches best replica watches rolex replica uk swiss replica watches cheap replica watches