Fundacja Sto Pociech

Adres:

  • ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa

Kontakt:

logo
 

Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi. Jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju rodziny oraz inspirowanie do twórczego spdzania czasu ze sob.

Fundacja ma siedzib na Warszawskim Nowym Miecie, w historycznym budynku otoczonym piknym ogrodem. Przestrze dostosowana jest do pobytu najmodszych dzieci i osób niepenosprwnych. W Fundacji dziaa Kafejka Stu Pociech - miejsce, gdzie mona napi si kawy, zje domowe ciasto, pogada i odpocz, a take uczestniczy w rónych wydarzeniach artystycznych.

Oferujemy zajcia dla dzieci z rodzicami, rodziców i samodzielnych dzieci:

Klubik Maluchów i Rodziców – grupy zabawowe, warsztaty, wykady z dzieckiem na kolanach dla rodziców i opiekunów oraz oferta konsultacyjna wzmacniajca rodzin w momencie, gdy pojawiaj si w niej dzieci. Zajcia pomylane tak, by w ich trakcie dzieci (od 0 do 3 lat) mogy by z rodzicami.

Odkrywanie wiata na nowo - warsztaty edukacyjno - zabawowe wprowadzajce dzieci w tajniki otaczajcego wiata, a rodzicom podpowiadajce, jak z dziemi bada i twórczo korzysta z tego, co wokó.

apanie bakcyli - wydarzenia artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne i inne) oraz towarzyszce im warsztaty plastyczne dla rodzin z maymi dziemi, przygotowane tak, by dzieci dowiadczyy radoci bycia twórc, a doroli mogli odkrywa drzemice w nich talenty.

Warsztaty dla smyka i taty – warsztaty wzmacniajce tatów w postawie obecnego i aktywnego ojca, a dzieciom dajce rado bycia i poznawania wiata z tat.

Ogród Stu Pociech – warsztaty edukacyjne i prace w ogrodzie dla dzieci i rodziców, zachcajce do poznania, obserwowania i ksztatowania swojego otoczenia.

Brykamy bez mamy - spotkania omielajce maluchy do spdzania czasu bez mamy i w gronie rówieników, umoliwiajce nauk samodzielnoci i zdobywanie nowych umiejtnoci (od 2.5 do 4lat).

Warsztaty dla mamy i taty – warsztaty w trakcie których rodzice wzmacniaj siebie w byciu wystarczajco dobrym rodzicem.

 

W Fundacji dziaaj take:
Klub Terapeutyczny dla Dzieci z Problemami Emocjonalnymi i Ich Rodziców.
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna zorientowana na problemy zwizane z rodzin.
Mediacje rodzinne – spotkania wspierajce rodzin w kryzysie.

W zespole Fundacji pracuj specjalici rónych dyscyplin naukowych, przygotowani do twórczej pracy z maymi dziemi oraz do wspierania rodziców. Wspópracujemy z ekspertami z polskich organizacji pozarzdowych i orodków akademickich oraz z instytucjami samorzdu lokalnego.

 
 

Zajcia - I dla Mamy i dla Taty - rdmiecie - Warszawa

Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi. Jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju rodziny oraz inspirowanie do twórczego spdzania czasu ze sob.Fundacja ma...

Fundacje i Stowarzyszenia - rdmiecie - Warszawa

Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi. Jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju rodziny oraz inspirowanie do twórczego spdzania czasu ze sob.Fundacja ma...

Miejsca Wszechstronnego Rozwoju - rdmiecie - Warszawa

Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi. Jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju rodziny oraz inspirowanie do twórczego spdzania czasu ze sob.Fundacja ma...
Wygraj rodzinna wycieczkę w konkursie Limango