Fundacja Sto Pociech

Adres:

 • ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa

Kontakt:

logo
 

Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi i prowadzi na warszawskiej Starówce orodek wsparcia, profilaktyki i integracji.

W Fundacji jest  kafejka  otwarta dla wszystkich bez wzgldu na przekonania i status materialny. Jest taras i duy ogród. Przychodz tu rodziny z ssiedztwa i z drugiego koca miasta. Chc spotka si wanie tu - w miejscu przyjaznym dzieciom i rodzicom.

W ogrodzie przez cay rok wolno biega po trawie, zrywa licie, lee na ziemi. W lecie odbywa si w nim bardzo brudne wito Bota, jesieni mona tam skaka po górach lici,a w zimie eksperymentowa ze niegiem i lodem.

Fundacja jest otwarta 7 dni w tygodniu, od rana do wieczora. mona tu przyj na zajcia dla rónych grup odbiorców - dla dorosych (mam, tatów, bab), dla dzieci od 0 do 9lat, dla caych rodzin.

Dla dzieci:

 • grupy zabawowe dla dzieci od 6 miesicy,
 • zajcia inspirowane metod Montessori dla dzieci od 2 lat,
 • Brykamy bez mamy - spotkania omielajce maluchy do spdzania czasu bez mamy i w gronie rówieników, umoliwiajce nauk samodzielnoci i zdobywanie nowych umiejtnoci (od 2.5 do 4 lat).
 • grupa lena,
 • zajcia wspierajce edukacje domow dla dzieci od 3 do 9 roku ycia,
 • warsztaty fizyczne, przyrodnicze, stolarskie i in. dziaania twórcze
 • wydarzenia  artystyczne

Dla dorosych:

 • piewanki i chustowanie dla rodziców z maluszkami
 • warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, par
 • grupy wsparcia i rozwoju, mam, tatów, bab
 • konsultacje psychologiczne dla dzieci i dorosych,
 • konsultacje z zakresu integracji sensorycznej, logopedyczne i in.

W Fundacji dziaaj take:

Klub Terapeutyczny dla Dzieci z Problemami Emocjonalnymi i Ich Rodziców.

Mediacje rodzinne - spotkania wspierajce rodzin w kryzysie.

W zespole Fundacji pracuj specjalici rónych dyscyplin naukowych, przygotowani do twórczej pracy z maymi dziemi oraz do wspierania rodziców. Wspópracujemy z ekspertami z polskich organizacji pozarzdowych i orodków akademickich oraz z instytucjami samorzdu lokalnego.

 
 

Zajcia - I dla Mamy i dla Taty - rdmiecie - Warszawa

Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi i prowadzi na warszawskiej Starówce orodek wsparcia, profilaktyki i integracji. W Fundacji jest...

Fundacje i Stowarzyszenia - rdmiecie - Warszawa

Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi i prowadzi na warszawskiej Starówce orodek wsparcia, profilaktyki i integracji. W Fundacji jest...

Miejsca Wszechstronnego Rozwoju - rdmiecie - Warszawa

Fundacja Sto Pociech dziaa na rzecz rodzin z maymi dziemi i prowadzi na warszawskiej Starówce orodek wsparcia, profilaktyki i integracji. W Fundacji jest...