Żarty teatralne – warsztaty interdyscyplinarne

Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3 mapa

sobota 08.08.2020 do sobota 15.08.2020

10

Żarty teatralne - warsztaty interdyscyplinarne

Poprzez krótkie zabawy rozwijające muzykalność, poczucie rytmu, motorykę, wyobraźnię plastyczną, kreatywność, świadomość ciała budowane są sytuacje teatralne: krótkie scenki, improwizacje indywidualne i grupowe. Warsztaty bazują przede wszystkim na kreatywności dzieci, która jest punktem wyjścia do „tworzenia teatru”. Ponadto uczą współdziałania w grupie i wzajemnego szacunku.

Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 5-6 lat.

data: 8, 15 sierpnia 2020 (sobota)

godzina: 11.00- 12.00

miejsce: sala warsztatowa Fabryki Sztuki

wiek uczestników: 5-6 lat

czas trwania: 2x 60 min.

prowadzenie: Joanna Filarska

koszt: 10 zł

Sierpniowe Twórcze Warsztaty

– odbywają się w Fabryce Sztuki

– koszt udziału w warsztatach rodzinnych i warsztatach dla dzieci wynosi 10 zł za dziecko, za pojedynczy warsztat, lub dzień warsztatowy;

– na te warsztaty konieczna jest rezerwacja miejsc.

– udział w warsztatach wiąże się z przestrzeganiem poniższego regulaminu i wypełnieniem formularza.

Regulamin uczestniczenia w zajęciach na terenie Fabryki Sztuki:

1. W działaniach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe;

2. Każdorazowo przed przybyciem uczestnika do FS należy zmierzyć temperaturę. Jeżeli jest ona wyższa niż 36,90 C – uczestnik musi zostać w domu;

3. Wszystkie działania odbywają się w przestrzeniach dostosowanych i zgodnie z przyjętymi zachowaniami sanitarnymi;

4. Ilość uczestników biorących udział w działaniu uzależniona jest od przestrzeni w której jest realizowana – dozwolona ilość osób na m2;

5. Każdy uczestnik działań może w nich uczestniczyć na własną odpowiedzialność i po akceptacji niniejszych zasad zachowań sanitarnych;

6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w działaniach tylko po pisemnej akceptacji opiekuna prawnego niniejszych zasad zachowań sanitarnych;

7. Uczestnik zajęć ruchowych ćwiczy tylko z własnymi przyborami, przedmiotami (np. karimata);

8. Przybory wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

9. W jednej ławce/ stoliku siedzi jeden uczestnik, a odległości między ławkami/stolikami wynoszą min. 1,5m;

10. W zajęciach grupowych/ zespołowych odległość między uczestnikami wynosi min. 2 m;

11. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczestników;

12. Uczestnicy, którzy przychodzą na działania, muszą przed wejściem do budynku zdjąć maseczkę i schować ją w plecaku. Na zajęciach mogą używać tylko nowych, czystych maseczek;

13. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszych Zasad będą wykluczone z działania w którym uczestniczą;

System rezerwacji miejsc na te warsztaty prowadzi Teatr CHOREA, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00, mailowo: warsztaty@fabrykasztuki.org

Nie prowadzimy zapisów w weekendy (soboty i niedziele).

W mailu prosimy podać tytuł warsztatu, datę warsztatu i dane uczestników:

– w przypadku warsztatów rodzinnych i warsztatów dla dzieci: imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko opiekuna;

– w przypadku warsztatów dla młodzieży i dorosłych: imię, nazwisko i wiek uczestnika.

Wszelkie zapytania dotyczące Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi prosimy kierować na adres: warsztaty@fabrykasztuki.org.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Miasta Łodzi.

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Fabryka sztuki logo black

Fabryka Sztuki

Fabryka Sztuki w Łodzi to miejska instytucja kultury usytuowana na terenie XIX wiecznych fabryk na Księżym Młynie. Powołana została w 2007 roku jako wspólna inicjatywa Fundacji Łódź Art Center, Stowarzyszenia Teatralnego Chorea i Urzędu Miasta …

Więcej

Adres:

Tymienieckiego 3,
90-365 Łódź


Kontakt:

42 646 88 65
info@fabrykasztuki.org
http://www.fabrykasztuki.org
facebook