Zajęcia dla dzieci z trudnościami

Data wydarzenia: środa 14.03.2012 do niedziela 08.04.2012

Zapisy do nowej grupy 13-15 LAT. Zajęcia skierowane do dzieci mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Gwiazdkowe prezenty od 5.10.15.

Zobacz także