XXXII Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego w Rybniku

niedziela 01.06.2014

XXXII Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego w Rybniku

W dniach 15-16 maja i 1 czerwca br. odbędzie się XXXII edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego. Celem Festiwalu jest dokonanie przeglądu aktualnego stanu kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i literackich oraz promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

 

Rybnik 15-16 maja i 1 czerwca 2014 r.

Na zgłoszenia uczestników ( kategorie: klasy I – III, klasy IV – VI, gimnazjum) czekamy do 25 kwietnia br. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony: www.dkchwalowice.pl, przesyłam również w załącznikach. Wszelkie informacje pod nr tel. 32 4216222.

 

 

Festiwal składa się z dwóch etapów:

Etap I – eliminacyjny: 15 – 16 maja 2014r. – przesłuchania konkursowe

Etap II – finałowy: 1 czerwca 2014r. – koncert finałowy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Obydwa etapy podlegają ocenie jury.

 

Uczestnikami Festiwalu mogą być dzieci w wieku od 6 do 16 lat, występujące jako soliści. Uczestnicy konkursu startować będą w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI, gimnazjum.

 

Karty zgłoszeń należy nadsyłać pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2014r. na adres:

Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach
44-206 Rybnik ul. 1 Maja 91 B,
tel/fax: 32 42 16 222 wew. 40, tel.: 32 433 18 52
biuro@dkchwalowice.pl

Informacje organizacyjne i techniczne zostaną podane telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 9 maja 2014r. oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej www.dkchwalowice.pl.

 

 

 

Każdy z uczestników Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa, każdy z uczestników II etapu otrzyma dyplom i tytuł laureata a zwycięzcom przyznane zostaną: Grand Prix Festiwalu, I Nagroda, II Nagroda, III Nagroda – dla każdej kategorii wiekowej.

 

Organizatorem Festiwalu jest Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach www.dkchwalowice.pl

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
XXXII Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego w Rybniku

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

 

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach jest instytucją kultury Miasta Rybnika. W ramach swojej działalności organizuje szereg stałych form edukacji artystycznej i kulturalnej: lekcje gry na instrumentach, zajęcia wokalne, zajęcia filmowe, plastyczne, fotograficzne, taneczne, teatralne, rekreacyjne i …

Więcej

Adres:

ul. 1 Maja 91B
44-206 Rybnik, Chwałowice Śląskie
Kontakt:

32 4331852
biuro@dkchwalowice.pl
http://www.dkchwalowice.pl
facebook