Trwają zapisy na warsztaty w ramach drugiej edycji projektu „Warsaw Science Talks”

Data wydarzenia: wtorek 14.03.2017 do niedziela 26.03.2017

Warsaw Science Talks Politechnika Warszawska

W marcu i kwietniu 2017 r. na Politechnice Warszawskiej odbędzie się kolejny cykl spotkań z naukami ścisłymi i technicznymi. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a jego celem jest rozwijanie zainteresowań i kompetencji naukowych młodzieży.

W wiosennej części projektu, w ramach 4 spotkań (25 i 26 marca oraz 8 i 9 kwietnia) odbędą się 4 wykłady popularnonaukowe poświęcone tematom: chemia – smog, biochemia, chemia – feromony, astronomia oraz łącznie 16 warsztatów na następujące tematy: biochemia węglowodany, biochemia białka i tłuszcze, mechatronika, robotyka (podstawy, sensory, walki robotów), fizyka eksperymentu, fizyka płynów, chemia analityczna i chemia nieorganiczna.

Każde z czterech weekendowych spotkań rozpocznie się o godz. 10.00 godzinnym wykładem. Po zakończeniu wykładu młodzież będzie brać udział w jednym z czterech warsztatów naukowych (do wyboru). Warsztaty będą trwać 3 godziny lekcyjne (godz. 11.00 – 13.30). W czasie warsztatów młodzież samodzielnie wykona szereg ćwiczeń praktycznych i pozna nowe zagadnienia z wybranej dziedziny wiedzy.

Podczas warsztatów z fizyki w eksperymencie uczniowie będą mogli sprawdzić, czy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, czyli jak perspektywa kształtuje obraz rzeczywistości. Na zajęciach z robotyki uczestnicy zbudują i zaprogramują własne roboty. Zajęcia z chemii pozwolą indywidualnie wykonywać doświadczenia w laboratorium chemicznym. Z kolei na mechatronice uczniowie będą mogli skorzystać z dokładnego sprzętu pomiarowego, zwykle niedostępnego w szkołach.

Wykłady prowadzić będą doświadczeni i zaangażowani popularyzatorzy nauki, pracownicy, doktoranci, absolwenci oraz studenci ostatnich lat studiów Politechniki Warszawskiej.

Udział w wykładach jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Zapraszamy do udziału w wykładach również rodziców i nauczycieli. Opłata za udział w warsztacie wynosi 20 zł i wymaga rejestracji on-line. Formularz jest dostępny na stronie internetowej klatrat.org., w zakładce „Warsaw Science Talks”, Zapisy i opłaty (http://klatrat.org/projekty/zapisy-i-oplaty123456789101112/).

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Więcej o projekcie: www.klatrat.org

Zobacz miejsce wydarzenia