Odkryj w sobie geniusz Leonarda – półkolonie letnie

Data wydarzenia: poniedziałek 27.06.2011 do piątek 26.08.2011

Odkryj w sobie geniusz Leonarda – półkolonie letnie

Mamy ogromną przyjemność po raz kolejny zaprosić Państwa dzieci do wzięcia udziału w programie półkolonii letnich organizowanych przez Wyspy Leonarda – Akademię dzieci ciekawych świata. Półkolonie odbywać się będą od 27 czerwca do 26 sierpnia w cyklu tygodniowych turnusów trwających od poniedziałku do piątku, równolegle dla dwóch różnych grup wiekowych: młodszej do 6 lat oraz starszej, powyżej 6 lat.

Tegoroczny program letniego wypoczynku w Wyspach Leonarda odbywać się będzie pod hasłem "Odkryj w sobie geniusz Leonarda".

To autorski program przygotowany przez specjalistów – artystów, psychologów i pedagogów, nawiązujący do życia i twórczości Leonarda da Vinci – wynalazcy i odkrywcy, prawdziwego człowieka renesansu. Według wielu źródeł, pozostaje on najbardziej wszechstronnie uzdolnioną osobą w historii.Lata jego doświadczeń pozwoliły odkryć mu talent w dziedzinach takich jak malarstwo, architektura, filozofia, muzyka, pisarstwo, matematyka, mechanika, technika, anatomia, geologia, hydrologia, przyroda. Wykorzystując dorobek Leonarda, pragniemy zatem ukazywać interdyscyplinarny model twórczej zabawy, dając możliwość wydobywania u dzieci niesłychanych pokładów talentów i zupełnie odmienną percepcję. Jako Miejsce Odkrywania Talentów wpisane do rejestru MEN mamy nadzieję, że podczas wakacji w Roku Odkrywania Talentów uda nam się odkryć nowe talenty i umiejętności wśród podopiecznych!

Tygodniowy turnus półkolonii to gwarancja niezapomnianych przeżyć Państwa dziecka. Każdego dnia czeka na dzieci mnóstwo atrakcji i zabaw na świeżym powietrzu oraz w obiekcie. Podczas pobytu w Wyspach Leonarda zapewniamy pełną opiekę animatorów i pedagogów oraz trzy posiłki.

Koszt udziału jednego dziecka w tygodniowym turnusie półkolonii letnich wynosi *378 PLN.

O przyjęciu dziecka na turnus decyduje data zgłoszenia i dokonania stosownej opłaty.

*Podana cena jest ceną specjalną dla firm, korporacji, instytucji i grup zorganizowanych.
*Dla rodzeństwa przysługuje dodatkowa ulga. Koszt udziału drugiego i kolejnego dziecka w półkoloniach wynosi 350 PLN.
*Koszt udziału danego dziecka w kolejnym turnusie półkolonii 2011 wynosi 350 PLN.
*Koszt udziału dziecka w turnusie skróconym w dniach 16-19 sierpnia 2011 wynosi 300 PLN.
*Koszt udziału dziecka w turnusie skróconym w dniach 29-31 sierpnia 2011 wynosi 210 PLN.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, istnieje również możliwość zorganizowania transferów. Proponujemy, aby jeden autokar (bus) odbierał dzieci spod siedziby Państwa firmy w godzinach porannych i około godz. 17.00 przywoził je z powrotem. W ramach kosztu uczestnictwa zapewniamy opiekę pracownika Wysp Leonarda w każdym autokarze podczas transferów.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie zgłoszeń wraz z wypełnionym Formularzem Uczestnictwa bezpośrednio do Pani Marty Mech.
tel. 22 428 40 88
wyspyleonarda@wyspyleonarda.pl

W celu potwierdzenia udziału Państwa dzieci w Półkoloniach 2011 w Wyspach Leonarda, prosimy o dokonanie płatności i przesłanie potwierdzenia przelewu na adres wyspyleonarda@wyspyleonarda.pl

Dane do przelewu
OPTIMUM CO. Sp. z o.o.
Nr konta: 10 8006 0000 0056 9783 2000 0001 w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa
Tytułem: Półkolonie, imię i nazwisko dziecka, data rozpoczęcia turnusuPółkolonie w Wyspach Leonarda – Lato 2011

Ramowy program turnusu

Kierując się wiedzą o rozwoju dziecka, proponujemy autorski program zawierający szereg różnorodnych zajęć bazujących na doświadczeniach i osiągnięciach Leonarda da Vinci.

Poniedziałek – Młody Technik
Pierwszy dzień pobytu dzieci w Wyspach Leonarda upłynie na zabawach integrujących dzieci, umożliwiających wzajemne poznanie. Okazją do nawiązania bliższego kontaktu będą warsztaty tworzenia latawców. Podczas grupowej pracy nad wykonaniem i i ozdobieniem latawca każde dziecko poczuje odpowiedzialność pracy nad wspólnym celem. Puszczanie latawców na wietrze da wszystkim wiele radości. Dzieci zdobędą również wiedzę na temat konstruktorskich zamiłowań Leonarda. Postarają się ulepszyć ówczesny projekt helikoptera czy mechanizmu wyciągania wody. Ponadto na uczestników czeka szereg zabaw sprawnościowych i muzycznych.

Wtorek – Mały Reporter
Grupa tworzy wspólnie wydanie dwumiesięcznika „Gazety Wyspowej". Poprzez zabawę dzieci zdobywają praktyczną wiedzę o pracy redakcji, przeprowadzania wywiadów, pisania recenzji, wyszukiwania bieżących informacji, a nawet pisania od lewej strony do prawej jak to miał w zwyczaju wielki mistrz Leonardo. Dzieci wcielą się w rolę dziennikarza, którego zadaniem będzie opisanie lub naszkicowanie ciekawej sytuacji. Zadaniem dzieci będzie również zdobycie szeregu ukrytych informacji dotyczących życia i twórczość Leonarda da Vinci i umieścić je w naszym dwumiesięczniku. Po zakończeniu cyklu półkolonii wydrukowana wersja Gazety trafi pocztą do każdego uczestnika.

Środa – W ogrodzie botanicznym
Dzień ten to zachęta do zagłębienia się w świat przyrody. Poznajemy typy drzew, liści, środowisko sprzyjające rozwojowy przyrody. Niewątpliwą atrakcją środy jest budowanie szałasów z gałęzi i liści na terenie zewnętrznym obiektu oraz zabawa w ludzi pierwotnych żyjących w takich warunkach. Uczestnicy oprócz wesołej zabawy stworzą i ozdobią zielnik, do którego będzie można wkleić swoje znaleziska. Podążając śladami Leonarda, swoje zielniki zaprezentujemy na forum grupy. Podczas zajęć manualnych powstaną oryginalne bukiety kwiatów i ozdób florystycznych.

Czwartek – „Dama z …."
Intrygujący początek dnia skieruje uwagę dzieci na najsłynniejszy obraz pióra Leonarda Da Vinci – „Damę z gronostajem". Celem jest zapoznanie dzieci z malarstwem i rzeźbą epoki Renesansu. Koloniści zapoznają się z wieloma sposobami wykonywania prac plastycznych (kreda, farby, ołówek) oraz podłożami. Wszystko to ma prowadzić do samodzielnego wykonania słynnego obrazu, który następnie będzie eksponowany na wystawie prac. Grupa będzie uczestniczyła w wielu zabawach sportowych i muzyczno – słownych, utrwalających wiedzę o Leonardzie.

Piątek – Odkrywanie talentów
Ostatni dzień przebiegnie pod znakiem poszukiwania różnorodnych talentów. W tym celu każde dziecko będzie miało szansę wystąpienia na scenie główniej mieszczącej się na zewnętrznym terenie obiektu. Dowolność prezentowanych zdolności gwarantuje dobrą zabawę i moc wrażeń. W programie również samodzielne konstruowanie instrumentów muzycznych (marakasy, gitara, klawesy) podobnie jak czynił to Leonardo. Tego dnia zachęcamy również do wzięcia udziału w multimedialnej dyskotece pożegnalnej, śpiewaniu karaoke oraz grze na playstation.