Masz moc – edukujemy i inspirujemy

Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, mapa

poniedziałek 05.12.2016 do poniedziałek 12.12.2016

tydzien-wolontariatu

Tegoroczny Gdański Tydzień Wolontariatu rozpocznie ogólnopolska konferencja „Masz moc – edukujemy i inspirujemy”, która odbędzie się 5 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności. Wezmą w niej udział osoby ze świata biznesu, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z Polski i zagranicy.

Poza dyskusjami uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w Targach Wolontariatu oraz Laboratorium Inicjatyw. Chęć udziału w konferencji należy zgłosić do 30 listopada!

 

Konferencja „Masz moc – edukujemy i inspirujemy” to ogólnopolskie spotkanie teoretyków i praktyków w obszarze wolontariatu.

– Gdański Tydzień Wolontariatu to święto wszystkich naszych wolontariuszy. Chcielibyśmy pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego – mówi Agnieszka Buczyńska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

-Naszym zamysłem i ambicją jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat uwarunkowań i kierunków rozwoju aktywności społecznej. Wymiana wiedzy dotycząca różnorodnych metod rozwoju wolontariatu oraz wzrost roli wolontariatu w tworzeniu rozwiązań społecznych to jedne z przesłanek do dyskusji. Postawiliśmy na różnorodność – wśród sesji tematycznych znajdują się takie, które skierowane są do organizatorów wolontariatu lub przedstawicieli instytucji jak i dla samych wolontariuszy – dodaje Buczyńska.

 

Na konferencję obowiązują zapisy internetowe do 30 listopada pod adresem https://konferencjatydzienwolontariatu.evenea.pl/

 

W programie są sesje poświęcone różnym rodzajom wolontariatu. Dyskusje odbywać się będą na temat:

  • Wolontariat miejski – ogólnopolskie i międzynarodowe praktyki wolontariatu w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych
  • Wolontariat w szkole – różnorodne doświadczenia we wdrażaniu i realizacji wolontariatu w szkole
  • Wolontariat w przestrzeni publicznej – wolontariusze, jako element zarządzania kryzysowego, obsługiwania działań w przestrzeni publicznej jak i wolontariat w Policji
  • Wolontariat w obszarze pomocy społecznej – możliwości i różnorodność wolontariatu w obszarze działań pomocowych
  • Wolontariat zagraniczny – spotkanie z wolontariuszami zagranicznymi, organizatorami wyjazdów wolontariackich zarówno młodzieży jak i seniorów

Szczegółowy opis sesji wraz z prezentacją panelistów znajduje się na stronie http://wolontariatgdansk.pl/event/details/2829

 

Targi Wolontariatu i Laboratorium Inicjatyw

Podczas konferencji odbędą się również Targi Wolontariatu, podczas których organizacje pozarządowe i instytucje publiczne będą mogły zaprezentować swoją działalność, jak również przedstawić różne formy wolontariatu w swoich placówkach.Dodatkową atrakcją konferencji będzie Laboratorium Inicjatyw.

– Chcielibyśmy umożliwić wolontariuszom pozyskania środków na realizację projektów i programów wolontariackich realizowanych przy organizacji lub instytucji, w których działają wolontariacko. Projekt może dotyczyć pomysłu na inicjatywę lub być projektem na wsparcie samej grupy wolontariackiej np. specjalistycznym szkoleniem, materiałami, narzędziami do wolontariatu. – mówi Agnieszka Buczyńska.

Laboratorium odbędzie się podczas panelu podsumowującego konferencję. Każdy z liderów, który zgłosi swój projekt do 28 listopada i prześle prezentację swojego będzie miał 5 minut podczas panelu podsumowującego na przekonanie uczestników konferencji do dofinansowania ich pomysłu.

Więcej informacji o Laboratorium Inicjatyw http://wolontariatgdansk.pl/event/details/2834

 

O konkursach dla wolontariuszy można przeczytać na http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Konkursy-dla-wolontariuszy-wskaz-najbardziej-aktywnych,a,64854

 

Gdański Tydzień Wolontariatu: 5 – 12 grudnia 2016 r. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.wolontariatgdansk.pl/tydzienwolontariatu oraz na facebooku www.facebook.com/wolontariatgdansk.

 

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Masz moc – edukujemy i inspirujemy

Adres:

plac Solidarności 1
80–958 Gdansk, Poland


Kontakt:

ecs@ecs.gda.pl
http://www.ecs.gda.pl