Lato pełne książek. Wakacyjne propozycje Oficyny Impuls

piątek 01.07.2016 do poniedziałek 11.07.2016

Letnia oferta książek Wydawnictwa Impuls

Okres wakacyjny to dla wielu osób czas odpoczynku również od książek. Niesłusznie. Wszak poszerzanie horyzontów, zdobywanie wiedzy, oraz samokształcenie to sama przyjemność, a skoro przyjemność, to także rozrywka. I to na najwyższym poziomie.

Impulsowe propozycje doskonale się sprawdzają w różnorodnych okolicznościach: w podróży, nad wodą, w kawiarni, w górach, wszędzie tam gdzie znajdzie się miejsce na odrobinę refleksji i otwarty umysł.
Oto kolejna porcja wakacyjnych sugestii:

Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko

Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko stanowią piątą część cyklu wierszyków i ćwiczeń na głoski. Pomysł na ich napisanie zrodził się podczas Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, która odbyła się we wrześniu 2014 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przeglądając ofertę zgromadzonych tam licznie wydawnictw, doszłam do wniosku, że brakuje materiałów do ćwiczeń dla osób z niepłynnością mowy.

Stanęłam przed trudem tworzenia ćwiczeń na każdą głoskę zgodnie ze schematem, jaki otrzymałam w czasie studiów od znakomitej znawczyni tematu – dr Katarzyny Węsierskiej, znacznie jednak rozszerzonym. Zgodnie z tym schematem przedłużone samogłoski zostały oznaczone wielką literą. Równocześnie dodałam do ćwiczeń wyrazy 5- i 6-sylabowe dla osób bardziej zaawansowanych w płynnym mówieniu, natomiast pozostali (w tym dzieci) mogą poprzestać na wypowiadaniu 3–4 wyrazów na jednym oddechu. Opatrzyłam też wszystkie głoski rymowankami, które łatwo zapamiętać i powtarzać przy różnych okazjach.

Mam nadzieję, że moja książka będzie wartościową pomocą dla wszystkich borykających się z jąkaniem i pracujących z nimi logopedów. Zgromadzony materiał można wykorzystać także w terapii wad wymowy, zwłaszcza starszych uczniów czy dorosłych, a także wszystkich, którzy z racji swojego zawodu pragną ćwiczyć płynne wypowiadanie się. Dodatkowym atutem publikacji są ilustracje autorstwa Agaty Fuks i Piotra Olszówki.

Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko
Monika Lubina
Wydanie I, Kraków 2016, Format B5, Objętość 78 stron, Oprawa miękka, klejona
Więcej informacji TUTAJ

 

Wierszyki zróżnicowane

Na książkę składa się 100 wierszyków, które stanowią czwartą część cyklu pomagającego dzieciom utrwalić nowo poznane głoski i zróżnicować je z tymi, którymi początkowo je zastępowały.

Każdy przypomina sobie, jak znajome dzieci po nauczeniu się głoski [r] zastępowały nią głoskę [l], mówiąc na przykład „rarka”. Podobnie niektóre dzieci po utrwaleniu głoski [sz] wypowiadają np. słowo „szok” zamiast „sok”. Aby dziecko opanowało wymowę prawidłową, potrzebuje ćwiczeń właśnie w różnicowaniu głosek. Znakomita większość wierszyków zawartych w książeczce pozwala skupić się wyłącznie na 2 ćwiczonych – opozycyjnych głoskach, aby nauka nie sprawiała dziecku nadmiernych trudności.

Tak zwane łamańce językowe zamieszczone w niektórych książkach logopedycznych nadają się bardziej na rozrywkę dla dorosłych niż naukę dla dzieci. Stąd materiał słowny został opracowany jak najbardziej przystępnie dla dzieci. Analogicznie jak w poprzednich tomach, znajdziemy tu i bajki, i nawiązanie do znanych wierszy czy serialu, i grę słów, i sytuacje bliskie światu dziecka. Mam nadzieję, że zbiorek będzie cenną pomocą dla dzieci, ich rodziców, nauczycieli i logopedów.

Serdecznie dziękuję dr Joannie Trzaskalik, prof. Bronisławowi Rocławskiemu i dr Katarzynie Węsierskiej za zainspirowanie mnie światem głosek.

Wierszyki zróżnicowane na opozycje głosek: dentalizowanych dźwięcznych – bezdźwięcznych
Monika Lubina
Wydanie I, Kraków 2016, Format B5, Objętość 60 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa
Więcej informacji TUTAJ

 

„Kariera” klawisza

Znakomita książka wspomnieniowa, która zainteresuje studentów resocjalizacji i psychologii, a także przedstawicieli służb mundurowych oraz osoby ciekawe, jak wygląda rzeczywistość w więzieniu.
Nie jest to książka dla wszystkich, bo opisywane są w niej tragiczne zachowania, upadki moralne i fizyczne. próby samobójcze, i wiele innych spraw dotyczących osadzonych. O tych, co mieli i mają honor, jak i zwykłych ojszczymurków. Każdy z nas, funkcjonariuszy musiał na tym swoim odcinku pracy dawać sobie radę. Zaglądaliśmy wielokrotnie śmierci w oczy. I nie uważamy się za bohaterów. Każdy klawisz, który to przeszedł, pracował lub pracuje minimum 4 lata na oddziale mieszkalnym jako oddziałowy, spokojnie może tą książkę podpisywać dając autografy. To ja, będąc autorem tego tekstu, opartego na faktach autentycznych – im zezwalam.Możecie porównać, jak było kiedyś, a jak jest teraz.

„Kariera” klawisza
Andrzej Dembiński 
Wydanie I, Kraków 2016, Format B5, Objętość 226 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa |
Więcej informacji TUTAJ

Rozdział pierwszy nosi tytuł Wybrane narzędzia pracy chemików i fizyków w XVII i XVIII wieku. Przedstawiłem w nim informacje o „palących szkłach i soczewkach” produkowanych przez Tschirnhausa. Na wybranych przykładach omówiłem wykorzystanie tych przyrządów w eksperymentach przeprowadzanych we Francji. Następnie scharakteryzowałem techniki eksperymentalne wykorzystywane przez fizyków i chemików w badaniach powietrza atmosferycznego. Ponadto przedstawiłem sylwetki odkrywców gazów (różnych rodzajów powietrza).

 

W zwierciadle historii chemii

W kolejnym rozdziale zatytułowanym Nowoczesna chemia Lavoisiera opracowałem wybrane fakty z życia i działalności naukowej A.L. Lavoisiera. Przybliżyłem działalność naukową jego żony, M.A. Lavoisier na rzecz rozwoju nowoczesnej chemii. Omówiłem wybrane fakty z życia i działalności naukowej drugiego męża M.A. Lavoisier – hrabiego Rumforda. Dalej przedstawiłem podstawowe założenia teorii flogistonu G.E. Stahla oraz teorii tlenowej A.L. Lavoisiera. Ponadto opisałem wykorzystanie wagi przez Lavoisiera w badaniach eksperymentalnych oraz doświadczenia przeprowadzane przez niego w latach 1773–1785. Na końcu rozdziału przybliżyłem sylwetkę J. Śniadeckiego, który na początku XIX wieku propagował idee Lavoisiera w Polsce, a także przedstawiłem różnice w nazewnictwie pierwiastków chemicznych w czasach Śniadeckiego i w chemii z końca XIX wieku, pierwszej połowy XX wieku, jak również chemii współczesnej.
Prognozy odkryć nowych pierwiastków chemicznych to tytuł kolejnego rozdziału, w którym przybliżyłem obrady Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Chemików w Karlsruhe w 1860 roku. Przedstawiłem prognozy D.I. Mendelejewa z 1871 i 1889 roku dotyczące odkrycia nieznanych pierwiastków, a także skupiłem się na postaci W. Ramsaya i prognozowanych przez niego właściwościach jeszcze nieodkrytych gazów szlachetnych. Rozdział zamyka prognoza M. Centnerszwera z 1936 roku, która skupia się na odkryciu pierwiastków chemicznych umiejscowionych w układzie okresowym za uranem. Zapoznałem Czytelnika z odkryciem pierwiastków transuranowych, a także przedstawiłem najważniejsze informacje z życia ojca nowoczesnego modelu atomu E. Rutherforda.

W rozdziale czwartym Pierwiastki odkryte przez kobiety przybliżyłem sylwetkę M. Skłodowskiej-Curie, współodkrywczyni polonu i radu, jak również zwięźle scharakteryzowałem działalność badawczą kobiet w Instytucie Curie we wczesnym okresie rozwoju nauki o promieniotwórczości. Na końcu rozdziału opisałem najważniejsze fakty z życia i działalności naukowej trzech kobiet, odkrywczyń pierwiastków chemicznych: L. Meitner, M.C. Perey i I. Tacke-Noddack.

Na strukturę niniejszej książki, poza wyżej wymienionymi rozdziałami, składa się również wstęp, zakończenie, spis literatury wykorzystanej przy jej pisaniu, a także aneks zawierający informacje o odkrywcach pierwiastków chemicznych. Pragnę w tym miejscu poinformować Czytelnika, że dla oznaczenia większości publikacji internetowych zawartych w bibliografii stosuję w książce ich trzyliterowe skróty.

Treści zawarte w niniejszej publikacji są skierowane do nauczycieli chemii na różnych szczeblach edukacji, w tym nauczycieli akademickich, a w szczególności tych, którzy przygotowują studentów do przyszłej pracy zawodowej w charakterze nauczycieli chemii. Myślę, że będzie ona także dobrą lekturą dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studentów fizyki, a także studentów chemii i innych kierunków przyrodniczych. Ponadto adresuję niniejszą książkę do wszystkich Czytelników pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie omawianych w niej wybranych zagadnień z historii chemii.

W zwierciadle historii chemii
Alekander Sztejnberg
Wydanie I, Kraków 2016, Format B5, Objętość 164 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa
Więcej informacji TUTAJ

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Wydawnictwo Impuls dla dzieci rodziców i nauczycieli

Oficyna Wydawnicza Impuls

Oficyna Wydawnicza "Impuls" istnieje od 1990 roku. Swoją działalność rozpoczynała jako Niezależne Wydawnictwo Harcerskie "Impuls".

Wydawnictwo posiada w swojej ofercie książki z szeroko rozumianej pedagogiki (teoria – praktyka edukacji, pedagogiki, wychowania, pedagogika specjalna), materiały teoretyczne i …

Więcej

Adres:

ul. Fatimska 53 B
31-831 Kraków


Kontakt:

12 648-71-44
impuls@impulsoficyna.com.pl
http://www.impulsoficyna.com.pl
facebook

Zobacz także