Weleda
Weleda Baby

Konkurs dla dzieci Pomagam organizowany przez Atrium Reduta i OPS Ochota

Atrium Reduta
🗺 mapa
📅 wtorek 21.07.2020 do wtorek 28.07.2020
Konkurs dla dzieci Pomagam organizowany przez Atrium Reduta i OPS Ochota
Czym jest pomaganie? Czasem trudno ubrać w słowa to jak postrzegamy pewne zachowania, a zdecydowanie łatwiej jest opisać je za pomocą rysunku. Do wyrażenia własnej ekspresji na ten temat zachęca wspólna inicjatywa Atrium Reduta i Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota. Zapraszają one dzieci do udziału w plastycznym konkursie, którego celem jest interpretacja hasła „Pomoc”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia br.

Niesienie pomocy rozumiane jest na wiele sposobów – wsparcie, zaangażowanie społeczne w lokalne sprawy, czy zwykła rozmowa – to tylko niektóre przykłady jak można to interpretować. Dziecięca wyobraźnia i otwarte myślenie już nie raz potrafiły zaskoczyć dorosłych, dlatego to właśnie do najmłodszych skierowany jest konkurs, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Celem konkursu „Pomagam”, organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Ochota, jest wsparcie młodych mieszkańców warszawskiej dzielnicy w rozwijaniu ich umiejętności plastycznych oraz kreatywnego myślenia. Czas spędzony nad wykonaniem zadania będzie również świetną okazją do rozmowy z dziećmi o tym, jak mogą pomóc swoim najbliższym w trudnych, ale też i tych codziennych, sytuacjach.

– Tytuł konkursu ma skierować uwagę uczestników na różne aspekty niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, nie tylko w relacjach rodzinnych, ale także innych, bardziej ogólnych, np. pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu, udzielenia wsparcia w nagłych sytuacjach zagrożenia życia, czy pomocy osobom starszym i samotnym. W ostatnim czasie media podawały wiele komunikatów opisujących ciężką pracę służb medycznych, ratowniczych, a także pracowników pomocy społecznej. Konkurs plastyczny „Pomagam” jest więc nawiązaniem do tego, co się dzieje wokół nas. Liczymy na to, że zachęci to rodziców do pracy z dzieckiem nad jego rozumieniem tego słowa Katarzyna Omen, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Prace konkursowe oceniane będą przez jury w dwóch grupach wiekowych: uczestnicy  w wieku 7-9 lat oraz 10-13 lat. Na zwycięzców czeka wiele atrakcyjnych nagród:

  • W pierwszej grupie wiekowej (7-9 lat):
  • 1 nagroda pierwsza – laptop,
  • 2 nagrody drugie – tablet,
  • 3 nagrody trzecie – klocki LEGO.
  • W drugiej grupie wiekowej (10 -13) lat:
  • 1 nagroda pierwsza – laptop,
  • 2 nagrody drugie – smartfon,
  • 3 nagrody trzecie – słuchawki.

– Idea konkursu jest nam szczególnie bliska, dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do tej inicjatywy. Bezinteresowne pomaganie oraz wsparcie jest niezwykle ważne w budowaniu relacji międzyludzkich. Mamy nadzieję, że czas wykonywania zadań konkursowych będzie momentem na refleksję oraz rozmowę dziecka z rodzicem jak interpretują to zachowanie. Zależy nam na tym, aby z dziełami młodych twórców/artystów mogło zapoznać się szersze grono odbiorców, dlatego w Atrium Reduta zorganizowana będzie wystawa zwycięskich prac mówi Mariola Chmielewska, dyrektor Atrium Reduta.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 7-13 lat mieszkające na terenie dzielnicy Ochota. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (w szczególności: rysunek ołówkiem, kredkami lub mazakami, malunek farbami, wydruk grafiki komputerowej, techniki łączone, collage i in.) w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2. Należy je wysłać pocztą na adres OPS Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa z dopiskiem „Konkurs  POMAGAM” lub dostarczyć osobiście do 31 sierpnia br. Do zgłoszenia trzeba dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych – oba dokumenty stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

Konkurs „Pomagam” został objęty patronatem Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie www.ops.ochota i www.atrium-reduta.

327 ocen
4.96
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent