Język francuski dla dzieci w Tamice

Data wydarzenia: piątek 17.06.2011 do sobota 18.06.2011

Język francuski dla dzieci w Tamice

Akademia Kreatywnego Rozwoju Tamika serdecznie zaprasza na zajęcia „Francuski dla dzieci”.
Zajęcia organizowane są w kilku grupach wiekowych od 16 miesiąca do 11 lat. Program uzależniony jest od wieku dzieci.