Język angielski dla dzieci – od czego zacząć?

czwartek 05.09.2019 do środa 18.09.2019

Język angielski dla dzieci – od czego zacząć?

Początek roku szkolnego to także czas gorączkowych poszukiwań zajęć dodatkowych. Na czele od dawna plasuje się język angielski, bo rodzice doskonale zdają sobie sprawę, że jego znajomość jest jedną z podstawowych umiejętności dziecka potrzebnych mu na kolejnych etapach ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Jednak zanim zdecydujemy się na konkretny kurs, warto przyjrzeć się dostępnym możliwościom, zastanowić się od jakiego wieku najlepiej rozpoczynać naukę języka i zobaczyć jak wyglądają zajęcia dla poszczególnych grup. Nie bójmy się zadawać pytań i rozwiewać wątpliwości. My o metody nauki, częstotliwość zajęć, przedziały wiekowe i procedury przy zapisach na kursy języka angielskiego zapytaliśmy Małgorzatą Malinowską-Gdaniec Early Years and Primary Programme Manager w British Council.

MD: Od jakiego wieku dziecko może zacząć naukę angielskiego w British Council?

BC: Kursy oferowane przez British Council są kierowane nawet dla dzieci w wieku 2-5 lat. To świetny wiek, aby dać początek przygodzie z językiem angielskim. Także idealny czas, jeśli zależy Państwu na tym, aby zapewnić dziecku przewagę na starcie. Zaczynając naukę angielskiego przed rozpoczęciem jej w szkole, zapewniamy dziecku możliwość nauki w komfortowym i bezpiecznym środowisku.

MD: Kiedy zaczynają się kursy i jak długo trwają? (czy są to kursy semestralne, czy w innym trybie).

BC: Kursy rozpoczynają się 21 września. Dla dzieci i młodzieży (5-17) oferujemy kursy roczne z możliwością płatności w ratach. Zachęcamy jednak do zapisywania się jak najwcześniej.
Zapisy są już otwarte i jeśli chcecie Państwo mieć wybór grup, to najlepiej nie czekać do ostatniej chwili.

MD: Przy okazji, czy może Pani powiedzieć, jak wyglądają same zapisy?

BC: Dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki pisania (2-5 lat), głównym kryterium doboru grupy jest wiek dziecka oraz preferencja co do dni i godzin zajęć. Aby zapisać się na kurs, wystarczy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Jeśli dziecko potrafi pisać w języku ojczystym i/ lub uczyło się już angielskiego, najpierw prosimy o zapisanie na konsultację językową, aby najlepiej dobrać poziom grupy. Po zapisaniu się na konsultację, dzieci w wieku 6-14 lat zapraszane są do wypełnienia krótkiego testu w naszej siedzibie, natomiast nastolatki (15-17 lat) otrzymują link z testem do wypełnienia. Następnie zaprosimy Państwa dziecko na krótką rozmowę z lektorem, dzięki której dziecko zostanie skierowane do odpowiedniej grupy. Cały ten proces jest całkowicie bezpłatny.

MD: Ile razy w tygodniu odbywają się zajęcia i jak długo trwają? Jak duże są grupy? 

BC: W zależności od wieku i poziomu:
5-8 lat – 2 godziny zegarowe raz w tygodniu lub 1 godzina dwa razy w tygodniu;
8-17 lat – 3 godziny zegarowe raz w tygodniu lub 1,5 godziny dwa razy w tygodniu.

Zazwyczaj w grupie jest maksymalnie do trzynastu osób. Zapewnia to dużą różnorodność interakcji między uczniami oraz zwiększa pewność w posługiwaniu się językiem. Nauczyciel oraz w grupach młodszych (5-11) również asystent nauczyciela monitorują pracę uczniów i starają się zapewnić indywidualne podejście do każdego dziecka.

MD : Gdzie odbywają się zajęcia? W jakich miastach i jakiego typu lokalizacjach?

BC: Kursy otwarte oferujemy w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu (dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć na naszej stronie britishcouncil.pl).

W Warszawie i Krakowie oferujemy także wybrane kursy dla dzieci (5-11 lat) w szkołach partnerskich, zaś kursy dla młodszych dzieci oferowane są w ramach zajęć przedszkolnych.

Za każdym razem upewniamy się, czy warunki są dostosowane do wieku uczestników kursu i zapewniają możliwość kreatywnej i bezpiecznej nauki.

MD: Jakimi metodami prowadzone są zajęcia na poszczególnych etapach edukacyjnych i jakie są kwalifikacje nauczycieli BC?  Czy w BC pracują native speakerzy, na którym z poziomów można liczyć na konwersację z native speakerami?

BC: Nasz kurs Learning Time with Timmy jest skierowany do 2-5-latków, którzy nie rozwinęli jeszcze umiejętności czytania i pisania. Program łączy nasze wieloletnie doświadczenie dydaktyczne z kolorową i zabawną formą animacji z bohaterami Aardman Animations, co zapewnia dzieciom niezapomniane wrażenia i radość z nauki języka. Learning Time with Timmy obejmuje: aplikacje, zabawne serie wideo dostępne do obejrzenia w serwisie YouTube, a także darmowy kurs online dla rodziców.

Primary Plus to sześciostopniowy cykl kursów dla dzieci w wieku 6-11 lat, których celem jest rozwinięcie u młodych uczniów pewności w porozumiewaniu się w języku angielskim oraz wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju. Wszystkie kursy są oparte na modułach zagadnień dostosowanych do wieku ucznia a ich tematyka jest zgodna z etapem rozwoju uczniów. Dzieci wykonują różne zadania i biorą udział w projektach, co sprzyja nauce języka, jego lepszemu zrozumieniu i wykorzystaniu, przy okazji nabywaniu innych umiejętności życiowych.

Na każdym poziomie programu Primary Plus zadania są zaprojektowane tak, aby rozwijać kompetencje językowe dzieci z uwzględnieniem etapu ich rozwoju. Oprócz nauki struktur leksykalno-gramatycznych, przywiązujemy wagę do zrównoważenia wszystkich czterech umiejętności językowych. Ponadto, Primary Plus wspiera dzieci w rozwoju osobistym, społecznym i emocjonalnym, jak również w naturalnym kształtowaniu umiejętności ważnych w XXI wieku.

Opracowaliśmy sześć kluczowych umiejętności życiowych (umiejętności XXI wieku) zgodnie z koncepcją „6C” autorstwa Michael’a Fullan’a i Marii Langworthy (2013) oraz umiejętnościami interdyscyplinarnymi UNESCO (2013):

Prowadzimy lekcje, korzystając z różnorodnych i inspirujących materiałów takich jak gry, muzyka, zagadki logiczne i zadania sprzyjające analizie tak, aby zachęcić do pracy uczniów o różnych predyspozycjach i potrzebach edukacyjnych. Dzięki pracy w grupach i innowacyjnym zadaniom uczymy dzieci radzić sobie z nawet skomplikowanymi wyzwaniami językowymi w szkole. Podczas naszych lekcji tworzymy przyjazną atmosferę i środowisko, w którym dzieci wypowiadają się swobodnie i zadają pytania.

MD : Często rodzice są ciekawi, czy ich dziecko będzie uczył native speaker?

BC: W British Council zatrudniamy nauczycieli na podstawie kwalifikacji i umiejętności nauczania a nie ich narodowości. Wierzymy, że nauczyciel ma ogromny wpływ na proces nauki dziecka, dlatego dbamy o odpowiednie szkolenia i obserwacje oceniające nauczycieli w trakcie zajęć, aby zapewnić najwyższej jakości nauczanie zgodne ze standardami British Council.

Wszyscy nauczyciele British Council są absolwentami wyższych uczelni, posiadają  udokumentowane kwalifikacje do nauczania języka angielskiego jako języka obcego (certyfikaty (CELTA) oraz dyplomy (DELTA) Cambridge English) oraz doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży. Ponadto, wszyscy nasi nauczyciele dbają o rozwój zawodowy i regularnie uczestniczą w szkoleniach dotyczących nauczania języka angielskiego dzieci i młodzieży (np.  certyfikat TYLEC).

MD: W jaki sposób sprawdzane są postępy dzieci? Czy po poszczególnych etapach edukacyjnych są egzaminy? 

Kurs online - Jak zachęcić dziecko do nauki

Czy i jak motywować dzieci

Nie ma jednego powodu, dla którego dziecko nie chce się uczyć i dlatego nie ma jednej prostej recepty na zmotywowanie go do nauki. Na edukację trzeba spojrzeć szerzej, w kontekście całej rodziny. Zapnijcie pasy! Ten kurs to prawdziwa szybka rodzinna edukacyjna rewolucja!

BC: Ocenianie stanowi ważny element procesu nauczania i uczenia się. Na nasze podejście do oceniania składa się przede wszystkim Ocenianie Kształtujące (Assessment for Learning – AfL).

Ocenianie Kształtujące  polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby: nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, a  uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Na ocenianie kształtujące składają się między innymi:

– dzielenie się celami kursu tak, aby uczniowie i rodzice wiedzieli, czego się uczymy i dlaczego?,

– kryteria sukcesu – na cały kurs, daną lekcje, zadanie – po to, aby uczniowie wiedzieli, co muszą zrobić, aby wykonać dane zadanie poprawnie. Kryteria sukcesu stanowią też wsparcie podczas wykonywania zadania. Są punktem odniesienia, dzięki któremu uczeń może sprawdzić, czy dobrze wykonuje zdanie i co ma jeszcze zrobić (np. – podczas pisania opowiadania  lub ćwiczenia mówienia),

– informacja zwrotna odnosząca się do kryteriów sukcesu:  co zostało wykonane dobrze, co i jak należy poprawić, jak uczeń ma się dalej rozwijać,

– wzajemne nauczanie (peer learning)  podczas, którego uczniowie nie tylko uczą się od siebie nawzajem, ale również uczą się współpracy w grupie

– nauczanie dialogowe (dialogic teaching) – zadawanie pytań otwartych stymulujących ciekawość, odwoływanie się do informacji, które uczniowie już znają, dyskusje na temat sposobu, w jaki uczniowie uczą się.

W grupach dla dzieci nie stosujemy testów. Tradycyjne testy stawiają uczniów w sztucznych sytuacjach i wymagają od nich stosowania języka w takich kontekstach, które poza klasą językową nie są zbyt przydatne. Zamiast tego używamy ciągłej oceny opartej na obserwacjach podczas zajęć oraz przy powtórkach materiału.

Głównym źródłem informacji w grupach Primary są projekty pod koniec pracy nad magazynami, z których korzystamy (6-17). Pomagają nauczycielom sprawdzić, czego uczeń nauczył się podczas pracy nad magazynem (nie tylko umiejętności językowe, ale np. komunikatywność), są okazją do tego, żeby uczeń mógł określić swoje mocne strony i ewentualne aspekty do dalszej pracy. Umożliwiają doświadczenie realnych sytuacji (np. umiejętność robienia prezentacji), które są interesujące, ale również dopasowane do wieku kursantów do tego, aby wykonywać zadania, jak najlepiej potrafią.

Mogą Państwo śledzić postępy dziecka w nauce dzięki:

  • Can-do statements – główne cele, które są zamieszczane w zeszycie po każdej lekcji
  • ocenie zadań wykonanych w klasie
  • samodzielnej ocenie dokonanej przez dziecko pod koniec każdego modułu
  • raportom z postępów w nauce

MD: Czy BC organizuje także wyjazdy wakacyjne, jeżeli tak to od jakiego wieku ?

BC: Nie. Organizujemy stacjonarne kursy letnie dla dzieci od 7-17 lat.

MD: Czym kursy BC, różnią się od innych kursów angielskiego oferowanych na rynku?

BC: British Council jest światowym liderem w nauczaniu języka angielskiego posiadającym ponad 75 lat doświadczenia

– wykorzystujemy własne materiały opracowane przez nauczycieli British Council z całego świata

– nasze kursy zawierają interaktywne elementy opracowane we współpracy z Aardman Animations

– W British Council pracują najlepiej wykwalifikowani nauczyciele w Polsce posiadający prestiżowe kwalifikacje Cambridge English

– nasze kursy to nie tylko rozwijanie umiejętności językowych, ale również wspieranie we wszechstronnym rozwoju

– zapewniamy bezpieczeństwo naszym uczniom poprzez przestrzeganie odpowiednich standardów ochrony dzieci, które określa nasza globalna „Polityka Ochrony Praw Dziecka”.

– nauczamy przy pomocy zabawy, ciekawych i angażujących projektów i zadań. Wiemy, że zaangażowane i zrelaksowane dzieci uczą się najlepiej.

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie