Festiwal teatralny Suwałki

środa 18.04.2012 do poniedziałek 07.05.2012

Drodzy teatromani, zapraszamy do udziału w tegorocznej, jedenastej już edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2012, który odbędzie się w dniach 19-22 czerwca 2012 r. w Suwałkach. Termin zgłoszeń mija 7 maja 2012 r.

Festiwal odbywać się będzie w dniach 19-22 czerwca 2012 r. w Suwałkach.

Celem festiwalu jest:
– nawiązanie wzajemnych kontaktów zespołów dziecięcych i młodzieżowych, polskich i zagranicznych,
poprzez sztukę teatralną
– dialog uczestników festiwalu dotyczący problemów młodego, współczesnego człowieka
– inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej w zespole
– promocja twórczości teatralnej dzieci i młodzieży
– edukacja teatralna instruktorów i dzieci poprzez udział w warsztatach.

W festiwalu mogą uczestniczyć zespoły teatralne:
1. Skupiające dzieci i młodzież do lat 18.
2. Działające w krajach europejskich.
3. Prezentujące spektakle w następujących kategoriach:
a) teatry żywego planu
b) teatry animacji
c) teatry piosenki
d) teatry ruchu
e) teatry uliczne (szczególnie mile widziane)
f ) kabarety.

 Podstawą zgłoszenia zespołu jest nadesłanie do 7 maja 2012 r. na adres Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki, 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 71, z dopiskiem „Wigraszek 2012":

a) rejestracji spektaklu (ogólny plan bez zbliżeń i montażu) na płytach CD, DVD
b) dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia (karta do pobrania na stronie: www.rokis.suwalki.pl).
2. Organizatorzy powołają Radę Artystyczną, która dokona kwalii kacji zgłoszonych spektakli. O decyzji Rady
Artystycznej organizatorzy powiadomią zespoły do 15 maja 2012 r.
3. Zespoły zakwalii kowane do udziału w festiwalu obowiązane są przesłać do 23 maja 2012 r. oi cjalne potwierdzenie uczestnictwa oraz materiały informacyjno-reklamowe.
Uwaga: Materiały nadesłane po 7 maja 2012 nie będą brane pod uwagę przez Radę Artystyczną przy kwalifi kacji.

Spektakle oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

Jury przy ocenie uwzględni następujące kryteria:

a) kreacje aktorskie
b) prawdziwość wypowiedzi
c) walory wychowawcze spektaklu
d) oprawę muzyczną
e) oprawę plastyczną.

Imprezy towarzyszące
1. W ramach festiwalu odbędą się spotkania:
a) metodyczne i warsztatowe poświęcone problemom pracy teatralnej z dziećmi
b) rekreacyjno-kulturalne, które odbywać się będą w miejscach atrakcyjnych turystycznie w otoczeniu
bogatej przyrody Suwalszczyzny.
Organizatorzy uprzejmie proszą zespoły teatralne oraz instruktorów o udział w proponowanych warsztatach i spotkaniach przez cały czas trwania festiwalu.

Koszty związane z pobytem zespołu
1. Koszty noclegów i wyżywienia pokrywają uczestnicy festiwalu w ramach akredytacji w wysokości 300 zł od
osoby za cztery dni festiwalu. Wpłata na konto: BGŻ O/Suwałki 78 2030 0045 1110 0000 0207 9060 z dopiskiem
„Wigraszek 2012" do dnia 8 czerwca 2012 r.
2. Zespoły niekorzystające z noclegów i wyżywienia wpłacają wpisowe w wysokości 35 zł od osoby.
3. Instytucja zgłaszająca zespół pokrywa koszty przejazdu zespołu na festiwal i z festiwalu.
4. Odwołanie rezerwacji noclegów i wyżywienia zespołów winno być zgło szone organizatorom najpóźniej do
12 czerwca 2012, w przeciwnym wypadku organizatorzy obciążą ww. kosztami placówkę delegującą zespół.

Dokładny regulamin i karta zgłoszenia

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki
w Suwałkach
ul. Noniewicza 71
tel. +87 566 42 11
faks +87 566 49 34
e-mail: rokis@rokis.suwalki.pl

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Suwalski Ośrodek Kultury logo

Suwalski Ośrodek Kultury

Inicjuje i realizuje programy i projekty z zakresu muzyki ludowej, sztuki ludowej, obrzędowości i tańca tradycyjnego.

Więcej

Adres:

ul. Papieża Jana Pawła II 5
ul. T. Noniewicza 71 (87) 566 42 11
16-400 Suwałki


Kontakt:

(87) 563 85 10, (87) 566 42 11
sok@soksuwalki.eu
http://soksuwalki.eu/
facebook