Europejski Dzień Języków – warsztaty dla dzieci i rodziców

Instytut Cervantesa, ul. Nowogrodzka 22, Warszawa mapa

sobota 24.09.2016 do niedziela 25.09.2016

języki obce

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.

W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Z okazji Dnia Języków organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przeznaczonych dla dzieci i odbywających się z ich udziałem, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz konferencje. Władze krajowe oraz partnerzy Dnia Języków mają swobodę wyboru w zakresie form organizowanych przez nich wydarzeń. W celu skoordynowania działań na poziomie krajowym Rada Europy kieruje do państw uczestniczących w wydarzeniu wniosek o wyznaczenie na potrzeby obchodów EDJ „Krajowych Punktów Kontaktowych”.

REJESTRACJA


1. Bonjour, Maluchy! Gry i zabawy w języku francuskim – dzieci w wieku 4-5 lat

Termin: 24 września 2016 r., godz. 10:30-11:30

Nawet maluchy mogą poznawać języki obce! Zapraszamy najmłodsze dzieci, w wieku 4-5 lat, na zajęcia ogólnorozwojowe z językiem francuskim. Dzieci zostaną zaproszone do zabaw, w które będą wplatane elementy języka francuskiego – pojawią się zarówno elementy muzyczne, jak i plastyczne. Rodzice są także serdecznie zaproszeni do udziału w zajęciach.

Znajomość języka francuskiego nie jest konieczna, by uczestniczyć w zajęciach. Zapraszamy także dzieci, które nigdy nie miały kontaktu z tym językiem.

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Chądzyńska, lektorka Ene-Due Centrum Językowo-Kulturowego dla Dzieci, native speaker. Agnieszka odbyła specjalistyczne kursy nauczania niemowląt i dzieci 0-3. Prowadzi także warsztaty kulinarne i spotkania z Teatrzykiem Cieni. Autorka książki kucharskiej dla dzieci „Tańcowała kuchnia cała”.

Termin: 24 września 2016 r., godz. 10:30-11:30

Miejsce: Instytut Cervantesa, ul. Nowogrodzka 22, Warszawa

Wiek dzieci: 4-5 lat

Limit uczestników: 8 (dzieci)


2. Baw się z nami językami! Warsztat dla dzieci i rodziców uczących się języków obcych – dzieci w wieku 6-8 lat

Termin: 24 września 2016 r., godz. 12:30-14:00

Żadnego rodzica nie trzeba przekonywać do tego, że znajomość języków obcych to niezwykle cenna umiejętność, ważna dla przyszłości jego dzieci. A co zrobić, gdy dziecko nie chce się uczyć języków obcych? Gdy wstydzi się mówić, choć bardzo wiele rozumie? Lub gdy jest małym perfekcjonistą i nie odezwie się słowem, bo nie jest pewne swoich umiejętności?

Mamy na to radę! Zapraszamy na warsztat dzieci uczące się języków obcych. Nie ma znaczenia, jakiego języka obcego dziecko się uczy. Przez zabawę będziemy przełamywać barierę językową, ćwiczyć umiejętności komunikacyjne i otwartość na kontakt z osobą posługującą się innym językiem. Postaramy się rozbudzić motywację do nauki języków obcych i uczenia się od siebie nawzajem. Dodatkowo rodzice dowiedzą się, jak skutecznie motywować swoje dzieci do nauki języków obcych.

Zajęcia poprowadzą: Laura Costa Pla, nauczycielka i lektorka w Instytucie Cervantesa oraz Zuzanna Rejmer, psycholożka międzykulturowa z Fundacji Polskie Forum Migracyjne.

Termin: 24 września 2016 r., godz. 12:30-14:00

Miejsce: Instytut Cervantesa, ul. Nowogrodzka 22, Warszawa

Wiek dzieci: 6-8 lat

Limit uczestników: 12 (dzieci i rodzice)

 

3. Wiele języków – jedna rodzina. Warsztaty dla rodzin wielojęzycznych, z dziećmi w wieku 6-12 lat.

Termin: 24 września, 14.30 – 16.00

Zapraszamy na unikalny warsztat wymyślony specjalnie dla rodzin wielojęzycznych. Jego celem jest budowanie wśród dzieci otwartości na nowe języki oraz wzmocnienie umiejętności skutecznej komunikacji w rodzinach wielojęzycznych. Wychodzimy z założenia, że znajomość wielu języków to ogromny atut, ale może ona wprowadzać malucha w pewne zagubienie. Będziemy się więc uczyć rozmawiać… ponad językami!

Zajęcia poprowadzą Marta Piegat-Kaczmarczyk i Zuzanna Rejmer, psycholożki międzykulturowe z Fundacji Polskie Forum Migracyjne.

Termin: 24 września 2016 r., godz. 14:30-16:00

Miejsce: Instytut Cervantesa, ul. Nowogrodzka 22, Warszawa

Wiek dzieci: 6-12 lat

Limit uczestników: 12 (dzieci i rodzice)

[ENGLISH VERSION]

3. Many languages, one family. Workshop for multilingual families with children of between 6 and 9 years of age (September 24th)

We kindly invite to attend a unique workshop created especially for multilingual families. It aims to improve communication within multilingual families and to encourage children to be open to new languages and new cultures. We believe that although speaking many languages is a definite advantage, too many languages may cause confusion in children’s life. We will try to sort it out and talk… across language divides.

The workshop will be led by Marta Piegat-Kaczmarczyk and Zuzanna Rejmer from Polish Migration Forum Foundation.

Dates: September 24th, 14.30-16.00

Venue: The Cervantes Institute, Nowogrodzka 22, Warsaw

Children’s age: 6-12 years old

Number of participants: up to 12 (children and parents)

 

 

4.  Dziecko w rodzinie wielojęzycznej – jak wspierać rozwój, jak dawać wsparcie? Warsztat dla rodziców.

Termin: 24. i 25. września 2016 r., godz. 16.30 – 19.30 (oba dni)

Zapraszamy na unikatowy, 6-godzinny warsztat skierowany do rodziców dzieci wielojęzycznych.

Celem warsztatu jest podniesienie kompetencji rodziców, których dzieci wychowują się w rodzinach wielojęzycznych i międzykulturowych – będziemy rozmawiać o ich rozwoju, umiejętnościach, ale też o trudnościach, które mogą napotkać na swojej drodze.

Językiem roboczym podczas warsztatu będzie język angielski. W czasie trwania warsztatu zapewniamy opiekę nad dziećmi i animacje.

Zajęcia poprowadzą Marta Piegat-Kaczmarczyk i Zuzanna Rejmer, psycholożki międzykulturowe z Fundacji Polskie Forum Migracyjne.

Termin: 24. i 25. września 2016 r., godz. 16.30 – 19.30 (oba dni)

Miejsce: Instytut Cervantesa, ul. Nowogrodzka 22, Warszawa

Limit uczestników: 15 (rodzice)

[ENGLISH VERSION]

4. A child in a multilingual family – how to support their development? Workshop for parents of children up to 8 years old

We invite for a unique, six-hour-long training course for parents of multilingual children.

The training aims to improve parenting competences, especially those of moms and dads whose children are raised in a multicultural and multilingual environment. We will talk about children’s development, their skills, but also about difficulties they may encounter. We believe that multilingual children have real superpowers – it is therefore worth to know how to support our little superheroes!

Our working language will be Polish or English, depending on the participants’ needs. During the workshop

The workshop will be led by Marta Piegat-Kaczmarczyk and Zuzanna Rejmer from Polish Migration Forum Foundation.

Dates: September 24th and 25th (both days), 16.30-19.30

Venue: The Cervantes Institute, Nowogrodzka 22, Warsaw

Number of participants: up to 15 (parents)

5. Hola, Maluchy! Gry i zabawy w języku hiszpańskim – dzieci w wieku 4-5 lat

Termin: 25 września 2016 r., godz. 10:30-11:30

Nawet maluchy mogą poznawać języki obce! Zapraszamy najmłodsze dzieci, w wieku 4-5 lat, na zajęcia ogólnorozwojowe z językiem hiszpańskim. Dzieci zostaną zaproszone do zabaw, w które będą wplatane elementy języka hiszpańskiego – pojawią się zarówno elementy muzyczne, jak i plastyczne. Rodzice są także serdecznie zaproszeni do udziału w zajęciach.

Znajomość języka hiszpańskiego nie jest konieczna, by uczestniczyć w zajęciach. Zapraszamy także dzieci, które nigdy nie miały kontaktu z tym językiem.

Zajęcia poprowadzi Laura Costa Pla, nauczycielka i lektorka w Instytucie Cervantesa.

Termin: 25 września 2016 r., godz. 10:30-11:30

Miejsce: Instytut Cervantesa, ul. Nowogrodzka 22, Warszawa

Wiek dzieci: 4-5 lat

Limit uczestników: 8 (dzieci)

6. Baw się z nami językami! Warsztat dla dzieci i rodziców uczących się języków obcych – dzieci w wieku 6-8 lat

Termin: 25 września 2016 r., godz. 12:30-14:00

Żadnego rodzica nie trzeba przekonywać do tego, że znajomość języków obcych to niezwykle cenna umiejętność, ważna dla przyszłości jego dzieci. A co zrobić, gdy dziecko nie chce się uczyć języków obcych? Gdy wstydzi się mówić, choć bardzo wiele rozumie? Lub gdy jest małym perfekcjonistą i nie odezwie się słowem, bo nie jest pewne swoich umiejętności?

Mamy na to radę! Zapraszamy na warsztat dzieci z rodzicami, uczące się języków obcych. Nie ma znaczenia, jakiego języka dziecko się uczy. Przez zabawę będziemy przełamywać barierę językową, ćwiczyć umiejętności komunikacyjne i otwartość na kontakt z osobą posługującą się innym językiem. Postaramy się rozbudzić motywację do nauki języków obcych i uczenia się od siebie nawzajem. Dodatkowo rodzice dowiedzą się, jak skutecznie motywować swoje dzieci do nauki języków obcych.

Zajęcia poprowadzą: Laura Costa Pla, nauczycielka i lektorka w Instytucie Cervantesa oraz Zuzanna Rejmer, psycholożka międzykulturowa z Fundacji Polskie Forum Migracyjne.

Termin: 25 września 2016 r., godz. 12:30-14:00

Miejsce: Instytut Cervantesa, ul. Nowogrodzka 22, Warszawa

Wiek dzieci: 6-8 lat

Limit uczestników: 12 (dzieci i rodzice)


7. Wiele języków – jedna rodzina. Warsztaty dla rodzin wielojęzycznych, z dziećmi w wieku 6-12 lat

Termin: 25 września, 14.30 – 16.00

Zapraszamy na unikalny warsztat wymyślony specjalnie dla rodzin wielojęzycznych. Jego celem jest budowanie wśród dzieci otwartości na nowe języki oraz wzmocnienie umiejętności skutecznej komunikacji w rodzinach wielojęzycznych. Wychodzimy z założenia, że znajomość wielu języków to ogromny atut, ale może ona wprowadzać malucha w pewne zagubienie. Będziemy się więc uczyć rozmawiać… ponad językami!

Zajęcia poprowadzą Marta Piegat-Kaczmarczyk i Zuzanna Rejmer, psycholożki międzykulturowe z Fundacji Polskie Forum Migracyjne.

Termin: 25 września 2016 r., godz. 14:30-16:00

Miejsce: Instytut Cervantesa, ul. Nowogrodzka 22, Warszawa

Wiek dzieci: 6-12 lat

Limit uczestników: 12 (dzieci i rodzice)

[ENGLISH VERSION]

7. Many languages, one family. Workshop for multilingual families with children of between 6 and 9 years of age (September 25th)

We kindly invite to attend a unique workshop created especially for multilingual families. It aims to improve communication within multilingual families and to encourage children to be open to new languages and new cultures. We believe that although speaking many languages is a definite advantage, too many languages may cause confusion in children’s life. We will try to sort it out and talk… across language divides.

The workshop will be led by Marta Piegat-Kaczmarczyk and Zuzanna Rejmer from Polish Migration Forum Foundation.

Dates: September 25th, 14.30-16.00

Venue: The Cervantes Institute, Nowogrodzka 22, Warsaw

Children’s age: 6-12 years old

Number of participants: up to 12

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

REJESTRACJA

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie

Adres:

ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków


Kontakt:

12 421 32 55
cracovia@cervantes.es
http://www.cracovia.cervantes.es

Zobacz także