Czytanie w Gdańsku

środa 01.09.2010 do czwartek 30.06.2011

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV -VI szkół podstawowych województwa pomorskiego do udziału w Wielkim Maratonie Czytelniczym „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty Zdzisława Szudrowicza.

Cele: 
– krzewienie idei czytania książek, 
– propagowanie czytelnictwa jako formy rozwoju osobowości ucznia, 
– poznawanie klasyki literackiej, 
– kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania i refleksyjnego 
przetwarzania tekstów, 
– kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych i kształtowanie postaw. 

Miejsce: 
– w macierzystych placówkach uczniów. 

Finał konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce na przełomie maja i czerwca 2011 r. w miejscu podanym przez Organizatorów. 

Przebieg konkursu: 
Na początku każdego miesiąca (od września do kwietnia) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w maratonie, jaką książkę (SPOZA LISTY LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH) należy przeczytać. 
Pod koniec miesiąca uczniowie piszą test konkursowy (składający się z 10 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 10 zadań otwartych) sprawdzający znajomość i zrozumienie lektury. 

Za test można otrzymać maksymalnie 20 pkt. Suma punktów do uzyskania w Maratonie – 160. 

Lista lektur i testy konkursowe będą przesyłane nauczycielom pocztą elektroniczną. 

Po każdym teście nauczyciele informują Organizatorów o liczbie uczniów biorących udział w konkursie i ich wynikach, przesyłając wypełniony protokół konkursowy ( wzór będzie przesłany pocztą elektroniczną). 

W połowie maja 2011 r. nauczyciele przesyłają zbiorczy protokół konkursowy. 
Po weryfikacji protokołów końcowych komisja ogłasza nazwiska laureatów i finalistów. 

Terminarz: 

do 6 września 2010r. szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie na adres: konkursczytelniczy@wp.pl, podając swoje dane teleadresowe i nazwiska nauczycieli- opiekunów konkursu.

5 października, 5 listopada, 3 grudnia 2010 r. oraz 3 stycznia, 1 lutego, 3 marca, 1 kwietnia 2011 r. szkoły biorące udział w konkursie otrzymają kolejne testy konkursowe, klucze odpowiedzi oraz zostaną podane tytuły i nazwiska autorów kolejnych pozycji książkowych.

4 maja 2011 r. szkoły otrzymają ostatni test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi. 
Do 16 maja 2011 r. nauczyciele przesyłają drogą e- mailową wypełnione zbiorcze protokoły konkursowe.

Na przełomie maja i czerwca 2011 r. komisja konkursowa poda nazwiska finalistów 
i laureatów oraz termin i miejsce uroczystości zakończenia II edycji Wielkiego Maratonu 
Czytelniczego. 

Za rzetelne przeprowadzenie konkursu w szkołach odpowiadają nauczyciele. 
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie piszą testy konkursowe w tym samym 
czasie. 

Jeśli uczeń wyrazi chęć brania udziału w Maratonie lub zechce zrezygnować z udziału już w czasie trwania konkursu, jego imię i nazwisko umieszczamy w protokole, podając 
uzyskaną liczbę punktów. 

Komisja konkursowa: 

Agata Markiewicz-Babło – nauczycielka j. polskiego, autorka testów konkursowych, pomysłodawczyni, inicjatorka i współorganizatorka konkursu (SP nr 45 w Gdańsku) 
Ewa Niechwiedowicz – nauczycielka j. polskiego, autorka testów konkursowych, współorganizatorka konkursu (I Zespół Szkół STO w Gdańsku) 
Małgorzata Niechwiedowicz – nauczycielka j. polskiego, autorka testów konkursowych, współorganizatorka konkursu (SP nr 27 w Gdańsku) 
Zbigniew Walczak – kierownik Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, współorganizator konkursu 

Wszelkie pytania prosimy kierować do pani Agaty Markiewicz-Babło (tel./ fax 058 341-47-13; e- mail: konkursczytelniczy@wp.pl) 

Lektura na wrzesien: 
Andrzej Perepeczko, Dzika Mrówka i tam – tamy 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

Obiektem naszej misji jest odbiorca usług bibliotecznych. Jemu podporządkowane są cele i zadania nałożone na bibliotekę jako instytucję i jej pracowników. Ewolucja takiego sposobu myślenia przebyła długą i trudną drogę. Już nie tylko gromadzimy zbiory, opracowujemy …

Więcej

Adres:

80-806 Gdańsk,
Targ Rakowy 5/6


Kontakt:

58 301-48-11; 58 301-48-11
wbp@wbpg.org.pl
http://www.wbpg.org.pl
facebook

 
 

Polecamy