Bioróżnorodność – poznaj, by zachować! Piknik w Gdyni i Gdańsku.

Miejsce wydarzenia: Piątek, 19 maja,, Gdynia Orłowo, Zespół pałacowo - parkowy w Kolibkach Sobota, 20 maja, Gdańsk, Park im. R. Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II)

Data wydarzenia: piątek 19.05.2017 do sobota 20.05.2017

Na IX bezpłatny piknik pełen przyrodniczych atrakcji zapraszają: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Partnerzy. Rok Wisły, świętujmy go razem! 

Wisła to temat rzeka. Najdłuższa rzeka w Europie w całości przebiegająca w granicach jednego państwa. To najbardziej polska z naszych rzek. Królowa. Swój bieg kończy w Morzu Bałtyckim. Przepływając przez cały kraj łączy południe z północą a dzięki dopływom wschód z zachodem. Jest przedmiotem a może właśnie Podmiotem troski wszystkich Polaków. To wspaniałe dziedzictwo przyrody, ostoja różnorodności biologicznej. Jej „dzikość” fascynuje nie tylko przyrodników ale także podróżników, którzy zmagają się z nią kajakiem, rowerem czy pieszo.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły, otwierając tym samym dyskusję o przyszłości tej wspaniałej rzeki. Jak dobrze znasz Wisłę? Zapraszamy na IX piknik edukacyjny Bioróżnorodność – poznaj by zachować, który dedykujemy Wiśle.

 Program:

http://www.ciee-gda.pl/aktualnosci/bioroznorodnosc-poznaj-by-zachowac-5/
19 maja https://www.facebook.com/events/436044076754736/
20 maja https://www.facebook.com/events/292434261214179/

Daty i miejsca:

 Piątek, 19 maja, godz. 10.00-14.00, Gdynia Orłowo, Zespół pałacowo – parkowy w Kolibkach

Sobota, 20 maja, godz. 11.00-18.00, Gdańsk, Park im. R. Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II)

Program:

 Piątek, 19 maja, godz. 10.00-14.00

Gdynia Orłowo, Zespół pałacowo – parkowy w Kolibkach

  • Strefa relaksu:

Popłynąć z Królową – Teatr Delikates

Hotelik Tarło – Teatr Delikates

  • Strefy edukacji:

RZEKA w Centrum uwagi – Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

W ujściach rzek – Nadmorski PK i Błękitna Szkoła we Władysławowie

Niechaj ktoś odgadnie, co rzeka ma na dnie – Wdzydzki PK i Zielona Szkoła w Schodnie

Rzeki Bioróżnorodności – Zaborski PK

Żuławy Wiślane – kraina na wodzie – PK „Mierzeja Wiślana”

Tajemniczy świat łęgów – Trójmiejski PK

Motyle i „latające smoki” barwną ozdobą brzegów rzek i podmokłych łąk – Kaszubski PK i Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku

Wielce szanowna  troć wędrowna – PK „Dolina Słupi”

Olsztyńska szkoła ichtiologów pomaga rybom wędrownym – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Szlakiem Królowej. Poznaj system rzeczny Wisły – Fab Lab Trójmiasto

Wisła – ostatnia dzika rzeka. Poznaj różnorodność terenów zalewowych – Fab Lab Trójmiasto

SKARBY W SKARPIE – zimorodek i brzegówka – Katarzyna Michałowska

Twórcze MEANDRY rzeki INSPIRACJI  – Maria Lepczak-Wysocka

Rzecz o meandrach, czyli dlaczego warto chronić naturalne cieki wodne – Dawid Weisbrodt

Żył raz w Wiśle sum wąsaty…  – Pracownia pod Błękitnym Drzewem

Z biegiem rzeki – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wodne osobliwości Puszczy Białowieskiej – Białowieski Park Narodowy i Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wisłą do Bałtyku – Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Nocne skrzydła nad Wisłą – Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne UG

Rzeki ptasim drogowskazem – Fundacja Akcja Bałtycka

Łeba i Łupawa – dzikie rzeki pełne życia – Słowiński Park Narodowy

Rośliny lecznicze występujące nad brzegami rzek i terenach podmokłych – Ogród Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Martwe drewno jako rezerwuar wody w zlewni Wisły – Nadleśnictwo Gdańsk

Skarby Wisły – Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych

Zwierzęta wodne – Wdecki PK

 

Sobota, 20 maja, godz. 11.00-18.00

Gdańsk, Park im. Ronalda Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II)

  • Strefa relaksu:

Popłynąć z Królową – Teatr Delikates

Hotelik Tarło – Teatr Delikates

Po nitce do Wisły – zRęczne Wisły dzierganie – Pracownia pod Błękitnym Drzewem

 

  • Strefa edukacji:

RZEKA w Centrum uwagi – Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

W ujściach rzek – Nadmorski PK i Błękitna Szkoła we Władysławowie

Niechaj ktoś odgadnie, co rzeka ma na dnie – Wdzydzki PK i Zielona Szkoła w Schodnie

Rzeki Bioróżnorodności – Zaborski PK

Żuławy Wiślane – kraina na wodzie – PK „Mierzeja Wiślana”

Motyle i „latające smoki” barwną ozdobą brzegów rzek i podmokłych łąk – Kaszubski PK i Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku

Tajemniczy świat łęgów – Trójmiejski PK

Wielce szanowna  troć wędrowna – PK „Dolina Słupi” oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Ryb Wędrownych

Olsztyńska szkoła ichtiologów pomaga rybom wędrownym – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Szlakiem Królowej. Poznaj system rzeczny Wisły – Fab Lab Trójmiasto

Wisła – ostatnia dzika rzeka. Poznaj różnorodność terenów zalewowych – Fab Lab Trójmiasto

SKARBY W SKARPIE – zimorodek i brzegówka – Katarzyna Michałowska

Twórcze MEANDRY rzeki INSPIRACJI  – Maria Lepczak-Wysocka

Rzecz o meandrach, czyli dlaczego warto chronić naturalne cieki wodne – Dawid Weisbrodt

Żył raz w Wiśle sum wąsaty…  – Pracownia pod Błękitnym Drzewem

Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody w Dolinie Wisły – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Z biegiem rzeki – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wodne osobliwości Puszczy Białowieskiej – Białowieski Park Narodowy i Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wisłą do Bałtyku – Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Nocne skrzydła nad Wisłą – Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne UG

Wisła – przyrodnicza arteria Pomorza – Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa i Eko-Centrum Heliantus

Ujście Wisły. Ścieżki NATURY – Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING

Woda źródło życia – Liga Ochrony Przyrody – Oddział w Kościerzynie i Okręg w Gdańsku

Na granicy światów – bogactwo życia ujścia Wisły – Stacja Morska IO UG im. Profesora Krzysztofa Skóry

Piękna strona Żuław – czyli poznaj wodną roślinność – Studenckie Koło Naukowe Botaniczne „Zioło” UG

Skarby przyrodnicze delty rzeki Redy – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Trójmiejska Grupa OTOP i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Wodne potyczki – Centrum Hewelianum

WODA – temat rzeka. Czyli czym jest rzeka dla chemika? – Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej

Akademia młodego wędkarza – Polski Związek Wędkarski

ZOO – temat rzeka – Gdański Ogród Zoologiczny

ABC – postępowania z dzikimi zwierzętami – Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”

Ekologiczny trening kreatywności – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku

Wodne ciekawostki – Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Mikroplastik makroproblem – Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski i Gdańska Fundacja Wody

Posłuchaj dotknij, poczuj – nadrzeczny świat – Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

Posłuchaj dotknij, poczuj – nadrzeczny świat – Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych

Rzeka – autostrada dla roślin – Stacja Biologiczna Wydziału Biologii UG

Bałtyk- rzeka tajemnic – Studenckie Koło Naukowe Oceanografów UG

Małopolski Przełom Wisły – geologia a bioróżnorodność – Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie

Saturator z gdańską wodą – Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

Zobacz miejsce wydarzenia


ZOBACZ TAKŻE:festyn, piknik