Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu. Konkurs dla dzieci i dorosłych

Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu. Konkurs dla dzieci i dorosłych

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym, skierowanym do dzieci i dorosłych – „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu”, odbywającego się w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej 2021.

Organizatorem konkursu jest Dział Instruktażu i Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym stworzeniu ozdoby na nadchodzące święta Bożego Narodzenia z materiałów nadających się do recyklingu (np. plastikowe butelki, kartonowe opakowania, metalowe puszki itp.). Konkurs trwa od 22 października do 22 listopada 2021. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 listopada 2021, podczas Gali Finałowej Tygodnia Edukacji Globalnej 2021 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do Organizatora – tel. tel. 32 266 43 76 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl

Regulamin konkursu ekologicznego dla dzieci i dorosłych
„Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu”
organizowanego w ramach obchodów
Ogólnopolskiego Tygodnia Edukacji Globalnej 2021

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu pt. „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu” może być każde dziecko oraz każda osoba dorosła.
2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
3. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Edukacji Globalnej 2021, którego tegoroczne hasło brzmi „To nasz wspólny świat – działajmy razem!”.
4. Konkurs rozpoczyna się 22 października 2021 r., a kończy 22 listopada 2021 r.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:
1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane.
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ozdoby bożonarodzeniowej z przedmiotów nadających się do recyklingu (np. produkty szklane, plastikowe, tekstylne, opakowania kartonowe).
4. Prace można:

  • przesłać pocztą na adres: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu”, do dnia 22 listopada 2021 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
  • dostarczyć osobiście do Działu Instruktażu i Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościelnej 11 w godzinach jej otwarcia (poziom II).

5. Prace przekazane na konkurs muszą być podpisane i zaopatrzone w kartę zgłoszenia.

Cele konkursu:
1. Zachęcenie do stosowania na co dzień Zasady 3R: ang. Reduce, Reuse, Recycle (Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj).
2. Uwrażliwienie społeczeństwa na problemy związane z ochroną przyrody.
3. Rozwijanie pomysłowości i zdolności manualnych u dzieci i dorosłych.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Przyznane zostaną 3 nagrody główne za zajęcie I, II, III oraz wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:

  • dzieci do 6 lat;
  • dzieci 7 – 13 lat;
  • młodzież 14 – 17 lat;
  • dorośli.

3. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
4. Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy.
5. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.
7. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się podczas Finału Tygodnia Edukacji Globalnej 2021, który odbędzie się w Auli Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 w dniu 26 listopada 2021 r.

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie