Wieszająki z Szafonii – edycja II – konkurs recytatorski dla dzieci

Wieszająki z Szafonii - edycja II – konkurs recytatorski dla dzieci

Filia nr 15 – Mec Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu, Szkoła Podstawowa nr 23 – Szkoła Radości w Sosnowcu serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu recytatorskiego „Wieszająki z Szafonii”, który w tym roku zostanie przeprowadzony w formie online. Szczegółowy regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są do pobrania na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl. Zachęcamy do udziału!

Regulamin międzyszkolnego konkursu recytatorskiego
„Wieszająki z Szafonii” (II edycji),
zorganizowanego z okazji rocznicy urodzin Joanny Kulmowej

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikami międzyszkolnego konkursu recytatorskiego pt. „Wieszająki z Szafonii” (II edycji) mogą być uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu Sosnowca.
2. Organizatorzy konkursu:
Filia nr 15 – Mec Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kisielewskiego 9a,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46,
Szkoła Podstawowa nr 23 – Szkoła Radości w Sosnowcu, ul. Jagiełły 3.
3. Konkurs odbędzie się w formie online – poprzez przesłanie aktywnych linków do nagranych występów konkursowych na adres: f15@biblioteka.sosnowiec.pl, najpóźniej do dnia 31 marca 2021.
4. Zadaniem konkursowym jest recytacja wybranego wiersza autorstwa Joanny Kulmowej.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

1. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji dla dzieci autorstwa Joanny Kulmowej.
2. Kształtowanie języka i wyobraźni.
3. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych i aktorskich.
4. Popularyzacja literatury pięknej.
5. Wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa.

Zasady konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Sosnowca.
2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 6 osób, wyłonionych w wewnętrznych eliminacjach, przeprowadzonych w szkole (lub zdalnie przez platformy komunikacyjne).
3. O zakwalifikowaniu się uczestników do finału konkursu, Organizator poinformuje placówkę drogą mailową (na adres wskazany w zgłoszeniu).
4. Szkoły zobowiązane są do wstępnego mailowego zgłoszenia liczby swoich uczniów najpóźniej do dnia 19 marca 2021 do Filii nr 15 – Mec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu (w celu zebrania informacji na temat przewidywanej frekwencji).
5. Kompletne zgłoszenia muszą zostać przesłane do dnia 31 marca 2021 i zawierać:
aktywne linki do plików z nagraniami w formie audio-wideo – wraz z opisem pozwalającym na identyfikację uczestników,
wypełnione i podpisane karty zgłoszeniowe uczniów i nauczycieli.
6. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie mailowo poprzez adres: f15@biblioteka.sosnowiec.pl
7. Karty zgłoszeniowe są dołączone do niniejszego regulaminu. Można je również pobrać ze strony www.biblioteka.sosnowiec.pl
8. Niekompletne zgłoszenia lub zgłoszenia, w których linki do nagrań będą nieaktywne, a także zgłoszenia nagrań nieczytelnych, w jakości uniemożliwiającej ocenę występu – będą odrzucane.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

1. Oceny nagranych występów dokona jury powołane przez Organizatorów.
2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
3. Kryteria oceny recytacji:

  • wybór utworu w kontekście tematu konkursu,
  • opanowanie pamięciowe utworu,
  • trafność interpretacji głosowej (akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
  • ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, elementy ruchu).

4. Ogłoszenie wyników nastąpi po 20 kwietnia 2021 na stronie organizatorów konkursu: www.biblioteka.sonowiec.pl, www.zso5.sosnowiec.pl, www.sp23sosnowiec.szkolnastrona.pl
5. O formie wręczenia/odebrania nagród, Organizator poinformuje szkoły drogą mailową.

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:wierszyki