Tu Powstała Polska – Tu wygrała Polska. 100 – lecie Powstania Wielkopolskiego

Tu Powstała Polska – Tu wygrała Polska. 100 – lecie Powstania Wielkopolskiego

Ruszyła IV edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas V – VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Tu wygrała Polska.100 – lecie Powstania Wielkopolskiego”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe oraz Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie. Patronat nad konkursem objął Wielkopolski Kurator Oświaty.

Powstanie Wielkopolskie w 100 sekund

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie 100 sekundowego spotu dotyczącego Powstania Wielkopolskiego. Prace mogą nadsyłać 7 – osobowe grupy wraz z opiekunem. Prace można nadsyłać do 27 kwietnia br. Zostaną one poddane ocenie przez komisję konkursową oraz dopuszczone do kolejnego etapu, gdzie zostaną ostatecznie poddane głosowaniu przez internautów.

Autorzy pięciu spotów, którzy zdobędą największą ilość głosów w nagrodę zostaną zaproszeni na 3-dniową wycieczkę do Gniezna we wrześniu 2018 roku. W programie wycieczki znajdzie się m.in. zwiedzanie 33 bazy lotnictwa transportowego w Powidzu, wieczór integracyjny połączony z warsztatami historyczno – patriotycznymi poprowadzonymi przez militarną grupę rekonstrukcyjną, wizyta w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, czy też udział w warsztatach z wykorzystaniem animacji komputerowych towarzyszących wystawie wykonanej z klocków Lego pn. „Herosi wolności”.

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim z podkreśleniem lokalnego kontekstu udziału mieszkańców Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego (i okolic) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, zgodnych z zaleceniami Parlamentu Europejskiego z dnia 18.12.2006 r., takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, świadomość i ekspresja kulturalna czy umiejętność uczenia się, umiejętność wyrażania się językiem ciała oraz gestu.

Celem konkursu jest również promocja Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego wśród najmłodszych, poprzez aktywne zaangażowanie dzieci i nauczycieli do poszukiwania dodatkowej wiedzy na temat źródeł własnej tożsamości narodowej.

Powstanie Wielkopolskie

Powstanie Wielkopolskie spowodowało przyłączenie Wielkopolski, Kujaw i części Pomorza do odrodzonego po I wojnie światowej państwa polskiego. W roku 2018 przypada jego 100 – letnia rocznica, która naturalnie zbiega się ze 100 – leciem odzyskania niepodległości. Powstanie Wielkopolskie, to zbrojny czyn, który różnił się od polskich zrywów niepodległościowych XIX wieku. Poprzedzała, go systematyczna praca kilku pokoleń. Wybuchło w momencie sprzyjającym  wykorzystaniu siły, przy pożądanej sytuacji międzynarodowej i w okresie chaosu w państwie zaborcy, co dawało realne szanse powodzenia. Również społeczność Gniezna
i okolic, odegrała kluczową rolę w powstaniu 1918 roku, dla której to zryw ten po dziś dzień jest ważnym elementem w kształtowaniu się wielkopolskiej i polskiej tożsamości pamięci.  

O historii konkursu

Tegoroczny konkurs jest organizowany po raz czwarty. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015. Zadaniem w konkursie było nagranie krótkiego filmu promocyjnego o Gnieźnie lub Powiecie Gnieźnieńskim z uwzględnieniem elementów historycznych, jak i obcojęzycznych (wykorzystanie języka angielskiego). Współorganizatorami I edycji konkursu byli Miasto Gniezno oraz Językowa Szkoła Podstawowa Prymus w Gnieźnie. 

Druga edycja konkursu odbyła się w roku 2016 i była częścią składową dużego projektu, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966 pn. Ogólnopolska kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży, realizowanego przez Centrum Kultury „Scena To dziwna” oraz Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie. Na bazie przygotowanych scenariuszy lekcji i kart do pracy, w ramach ww. projektu, uczniowie szkół podstawowych, przygotowali relację
z przeprowadzonych lekcji kreatorskich.  

Trzecia edycja związana była z rocznicą 600 – lecia Prymasostwa w Polsce. Celem ubiegłorocznej edycji pn. Tu Powstała Polska – 6 wieków Prymasa. Gniezno 1417-2017 była popularyzacja wiedzy na temat historii i znaczenia instytucji Prymasa Polski, w szczególności zaś zwrócenie uwagi na postać oraz dorobek Ignacego Krasickiego, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski w latach 1795–1801. Zadaniem grupy uczniów wraz z opiekunem było przygotowanie teatru lalek na podstawie trzech wybranych bajek Ignacego Krasickiego. Nagrodą dla zwycięzców było już tradycyjnie przyjazd na trzy dni do Gniezna. 

Gdzie można znaleźć więcej informacji o konkursie?

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl
w zakładce KONKURS .

W celu jak najlepszego dotarcia do jak największej ilości szkół w kraju z informacją
o konkursie, została przygotowana specjalna ulotka w nakładzie 30 tys. egzemplarzy, która została przekazana do wszystkich kuratoriów oświaty oraz ich zamiejscowych delegatur, ośrodków doskonalenia nauczycieli.

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:historia