Mój Teatr – konkurs fotograficzny dla młodzieży

Mój Teatr - konkurs fotograficzny dla młodzieży

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator 7. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej – serdecznie zaprasza młodzież ze szkół średnich z całej Polski do udziału w konkursie fotograficznym „Mój Teatr”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o teatrze oraz zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze. Na laureatów czekają nagrody pieniężne. Termin nadsyłania prac mija 10 października 2021! Aparaty w dłoń i do dzieła!

Regulamin konkursu fotograficznego „Mój Teatr”
organizowanego w ramach projektu
„7. Sosnowiecka Jesień Teatralna. Teatr syntezą sztuk”

Tytuł konkursu: „Mój Teatr”
Forma pracy: fotografia
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski.
2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „7. Sosnowiecka Jesień Teatralna. Teatr syntezą sztuk”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4. Konkurs rozpoczyna się 13 września 2021 r., a kończy się 10 października 2021 r.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:
1. Uwrażliwienie młodzieży na sztukę teatralną.
2. Popularyzacja wiedzy o teatrze.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród młodzieży.
4. Rozbudzanie zamiłowania do sztuki.
5. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.
2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
3. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
4. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej uczestnika (uczestników) na tle teatru działającego w mieście uczestnika (uczestników) lub okolicy. Zadaniem uczestnika (uczestników) jest przedstawienie za pomocą kostiumu, układu postaci oraz kompozycji, wybranej (wybranych) postaci występujących w jednym z opublikowanych dramatów.
6. Prace można:
przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, Dział Informatorium, z dopiskiem „Konkurs – Mój Teatr”, do dnia 10 października 2021 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego);
przesłać pocztą elektroniczną na adres: informatorium@biblioteka.sosnowiec.pl, w tytule e-maila wpisując „Konkurs – Mój Teatr”;
dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Informatorium, poziom I) w godzinach jej otwarcia.
7. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
8. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora pracy, nazwą postaci, którą przedstawia oraz tytułem dramatu, z którego pochodzi prezentowana postać.
Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Przyznane zostaną nagrody pieniężne – za zajęcie I, II, III miejsca.
3. Pula nagród wynosi 1800 złotych.
4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie.
5. Nagrody pieniężne zostaną przelane laureatom na wskazane przez nich numery rachunków bankowych.
6. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
7. Jury oceniać będzie wartość artystyczną fotografii oraz kreatywność uczestników, w tym elementy takie jak: kostium teatralny, dobór i układ postaci.
8. Wyniki zostaną opublikowane 13 października 2021 r. na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl.
9. Wręczenie dyplomów odbędzie się dnia 15 października 2021 r. o godz. 11:00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) podczas uroczystej Gali kończącej 7. Sosnowiecką Jesień Teatralną.
10. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie, podczas uroczystej Gali kończącej 7. Sosnowiecką Jesień Teatralną w Zagłębiowskiej Mediatece.
11. Powstanie także film prezentujący prace konkursowe, który zostanie udostępniony na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie